oben
spacer
Dobro dosli na Islamski edukativni portal Untitled Document
 ...
PORUKE
FORUM
VIJESTI
KONTAKT
Privatne poruke
Forum
Vijesti
Kontakt
sehur Arapski - English - Turski jezik -Izdvajamo: -Ako pitas, sta je Islam?
--
Izdvajamo iz sekcije tekstovi
Iz kabura u Dzennet ili Dzehennem 1-dio Smrt i znakovi smrti POKRIVANJE LICA: Pohvalno ili obavezno (1. dio) Poruka kceri Islama Emanet - Nas odnos prema obecanjima Hazardne igre Razumjevanje i oprastanje Sa 25 godina na samrtnoj postelji Moj Hidzab Kako je Emili primila Islam

Zajednica
Vijesti
Info
Ostalo
  Pretraga  Prijava
Nadimak

Sifra

Don't have an account yet? You can create one. As a registered user you have some advantages like theme manager, comments configuration and post comments with your name.

  Who's Online
Trenutno je, 541 gostiju i 48 clanova koji su online.

You are Anonymous user. You can register for free by clicking here


  Vaktija
Korekcija +/- 2 min
Travnik, Ljubuski, Novi Travnik, Prozor

Zora::::: 03h 25min
I. Sunca: 05h 28min
Podne::: 12h 57min
Ikindija: 16h 56min
Aksam:: 20h 21min
Jacija:::: 22h 09min

-; emer

  Preporucujemo
Skola Kur`ana

  
Untitled Document RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

Muhamed Isa Davud

(Ja bih ovdje naglasio da ne treba slijepo vjerovati u sadržaj ove knjige jer ovaj džinn sa 180 godina je kao u našem svijetu djecacic od petneast godina. Enes Beganovic)

UVOD

Iz Kur'ana i sunneta Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio, saznajemo da, pored ljudskog, postoji još jedan svijet kome je upucena Objava, a to je Džinski svijet ili svijet Džina ili duhova. Za nas je on nevidljiv iako se njihov život odvija tu pored nas, u našoj blizini, i umnogome je slican ljudskom svijetu. Ponekad se cuje da su neki ljudi uspjeli da uspostave posredni ili neposredni kontakt sa nekim od džina, da s njim komuniciraju i razgovaraju. Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio, je imao izravan kontakt s njima, vidio ih je, razgovarao s njima i prenosio im i objašnjavao Kur'an.

Mnogi su ashabi razgovarali sa džinima, a ponekad su ih vidali utjelovljene i preobražene u ljudski oblik.

Razgovor sa džinom muslimanom

Pisac ove knjige Muhammed Isa Davud, novinar po profesiji, je, da li na posredan ili neposredan nacin, uspostavio kontakt sa džinom muslimanom i obavio s njim pravi novinarski razgovor. On je taj razgovor, kako sam kaže, snimio na kasetu, a onda ga prenio na papir i nama ga, jednim dijelom, predstavio u ovoj knjizi.

Drugi dio ovog razgovora je, kako autor sam istice,ostavio za drugu knjigu. U ovoj knjizi iznesene su mnogobrojne i raznovrsne zanimljivosti iz života džina. Džin vjernik govori o njihovom stvarnom obliku, o njihovom nacinu življenja, o starosnoj dobi, o nacinu njihovog utjelovljenja, braku, porodu i mnogim drugim zanimljivostima što ce, nadam se, biti interesantno i zanimljivo našem citaocu.

Medutim, iako su to veoma interesantne stvari, za mene to nije bio osnovni razlog koji me rukovodio da ovu knjigu prevedem i ucinim dostupnom našem citateljstvu. Više su me na to ponukale neke prakticne stvari i pouke koje ona u sebi sadrži.

Zbog pomenutog razloga citateljstvu preporucujem da ovu knjigu pažljivo cita i prihvati savjete i preporuke koje je džin vjernik kroz ovaj razgovor uputio ljudima, a koje su, uglavnom, u skladu sa Allahovom Knjigom i sunnetom Njegova Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio. Prevodilac

Muhamed Isa Davud

GOST KNJIGE

Gost ove knjige je džin musliman. On je porijeklom iz Indije, tacnije iz Bombaja. Bio je kršcanin pa gaje Uzvišeni Allah dž.š. pocastio islamom i uputio u iman. On stalno upozorava na veliku razliku izmedu rijeci musliman i mu'min, jer svaki mu'min jeste musliman, a svaki musliman nije mu'min.

Ovaj džin musliman ima 180 godina. Njegovim prihvatanjem islama, na islam je prešlo nekoliko desetina hiljada džina, koji ga sada štite i slušaju. Tako daje on sada postao veliki zapovjednik, da ga Uzvišeni Allah dž.š. pomogne, i da njegovim sebebom uputi još mnoge druge, a da njega ucvrsti u islamu i imanu.


RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

SVIJET DŽINA

Džini su poseban svijet, za nas nevidljiv. Rijec džin je množina arapske rijeci "džinij" što znaci prekriven, nevidljiv.Otuda je ovaj svijet nazvan "džinima" što znaci nevidljivi,dok su ljudi nazvani "insanima", što znaci vidljivi.

Džini su stvoreni kudikamo prije ljudi. Uzvišeni Allah dž.š. kaže:"Mi smo stvorili Adema od ilovace, od blata ustajalog a još prije smo stvorili džine od vatre užarene." (El-Hidžr, 26. i 27.)

Za razliku od ljudi, koji su kako Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže, stvoreni od zemlje, džini su stvoreni od vatre o cemu nedvosmisleno govore i Kur'an i Hadis.

"On je covjeka od sasušene ilovace, kao stoje grncarija,stvorio a džina od plamena vatre". (Er-Rahman, 14. i 15.)

"Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: 'poklonite mu se!' i oni su se poklonili, a Iblis nije htio da se pokloni. 'Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?', upita On. 'Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace', odgovori on".

Muslim u Sahihu bilježi od Aiše koja je kazala: -Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je rekao: "Meleki su stvoreni od svjetla, džini od vatre užarene, a Adem je stvoren od onoga kako vam je vec opisano."

DŽINI CE PATITI U DZEHENNEMU

S obzirom da su džini stvoreni od vatre, nekima je bilo teško shvatiti da ce neki džini kao i ljudi biti muceni u vatri džehennema što potvrduju slijedeci ajeti iz Kur'ana:

"Ulazite u džehennem s narodima, sa džinima i ljudima koji su prije vas bili i nestali." (El-A'raf, 38.)

"i ispunice se rijec Gospodara tvoga; Napunicu džehennem džinovima i ljudima zajedno." (Hud, 119.)

"Pa ce i oni i oni koji su ih u zabludu doveli u nju biti baceni, i vojske Iblisove - svi zajedno. I oni ce, svadajuci se u njemu goriti." (Eš-Šuara; 94., 95. i 96.).

Džini jesu stvoreni od vatre ali nisu ostali vatra. Oni su kao zasebna stvorenja stvoreni od vatre. Potom im je Uzvišen iAllah oblik kakav je htio dao i u njega udahnuo dušu. Isto kao stoje i covjek stvoren od zemlje ali nije i ostao zemlja.I kao što covjek koji je stvoren od zemlje osjeca bolove ako padne na zemlju ili mu zemljan predmet padne na glavu ili ga neko udari zemljanim predmetom ili kamenom - tako isto i džin osjeca patnju i bol od vatre.

A, ustalom, da su džini i ostali vatra, Allah dž.š bi ih bio kadar kazniti vatrom jer On sve može, On je mocan i silan.Sami džini priznaju da ce oni neposlušni medu njima biti

kažnjeni vatrom džehennema: "I ima nas muslimana, a ima nas i zalutalih; oni koji islam prihvate pravi put su izabrali, a nevjernici ce u džehennemu gorivo biti."(El-Džin, 14. i 15.)

DŽINI CE UCI U DZENNET

Uistinu još više zacuduje mišljenje nekih koji kažu da džini,i ako prihvate islam i budu vjerovali i radili dobra djela, na Sudnjem danu nece biti nagradeni zbog toga. Oni smatraju da ce džini na osnovu svoga vjerovanja i cinjenja dobrih djela samo biti spašeni džehennemske vatre. A još je cudnije od toga to što oni misle da ce krajnji ishod džina biti takav,da ce na kraju postati zemlja kao i životinje.

Kur'an plemeniti je ovo pitanje precizirao posebno u suri "Er-Rahaman" gdje Uzvišeni Allah dž.š govoreci o hurijama kaže:"U njima ce biti one koje preda se gledaju, one koje, prije njih, ni covjek ni džin nije dodirnuo." (Er-Rahman, 56.)

Imam Kurtubi u svom tefsiru kaže: "Ovaj ajet je dokaz da džine ceka ono što i ljude, ulazak u džennet. U njemu ce imati džinice."

Damre veli: "Vjernici od njih ce imati žene medu hurijama, i to:žene od ljudskog roda ce biti za ljude, a džinice ce biti za džine."

Razmislimo o rijecima Uzvišenog: "O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da cete ovaj vaš dan docekati? Oni ce reci: Mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni ce sami protiv sebe svjedociti da su bili nevjernici. Tako je, jer Gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihovog - bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Svima ce pripasti nagrada ili kazna prema tome kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim što su radili." (El-Ena'am, 130.-132.)

Kurtubi objašnjava rijeci Uzvišenog: "Svima ce pripasti nagrada ili kazna prema tome kako su postupali" tj.ljudima i džinima. Kao što je receno u drugom ajetu: "Na takvima treba da se ispuni Rijec recena o narodima:džinovima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer oni su, zaista nastradali. Za sve ce biti posebni stepeni,prema tome kako su radili: da ih nagradi ili kazni za djela njihova - nepravda im se nece uciniti." (El-Ahkaf, 18. i 19.)

U ovome je dokaz da ce pokorni od džina biti u džennetu, a grješnici od njih u džehennemu isto kao i kod ljudi. Ovo je znaj nešto najispravnije stoje u tom pogledu receno.

Ibnu Kajjim je obavijestio da vecina ucenjaka smatra da ce džini vjernici biti u džennetu, a nevjernici u džehennemu.Te rijeci je ponovio i u djelu "Tarikul-hidžretejn ve babuseadetejn".

Imami Buharija je u svom Sahihu postavio jedno poglavlje pod nazivom "O džinima, njihovoj nagradi i kazni." IbnuHadžer je polemisao sa sljedbenicima drugacijih mišljenja ovom pitanju.

Imam En-Nevevi je u komentaru Muslimovog Sahiha dao prevagu mišljenju "Da ce džini uci u džennet" i to argumentirao. Takoder su to mišljenje prihvatili i Fahr Er-

Raži u djelu "Tefsirul-Kebiru", Alusi u "Ruhul-Meanu", IbnuKesir u "Tefsirul-Kur'anil-Azim", Muhamed Rešid Rida u"Menaru", Seid Kutubu"Ziallul-Kur'ani", a i mi se toga držimo,u to vjerujemo i umrijecemo ako Bog da sa takvim uvjerenjem.

DA LI JE MOGUCE VIDJETI DŽINE I KAKO?

Osnovno mišljenje o tome je da ih apsulutno nije moguce vidjeti sve dok se džini nalaze u svom stvarnom obliku i dok se nepreobraze u neki drugi oblik i ne preuzmu osobine pojavnog materijalnog svijeta. To je bilo moguce jedino poslanicima u svojstvu mu'džize ili onome kome Allah dž.š. da takvu mogucnost ili onima koji su izvrgnuti posebnim stanjima ili pak onima što su sami sebe doveli u takva stanja.

Kako možda neko ne bi pomislio da ja nižem rijeci bez osnova,a vaš je sagovornik, Allah mije svjedok, jedan od onih koji su protiv svakog vida improvizacija, neutemeljena govora i vjerovanja u praznovjerne rijeci, ja cu navesti svoje argumente i kriticki se osvrnuti na razlicite argumente onih koji tvrde da ih nije moguce vidjeti i daje takvo videnje neostvarivo, i to nakon što iznesem neke osobine džina i predstavim neke njihove mogucnosti koje sam upoznao, zahvaljujuci Allahovoj milosti i dobroti.

POGREŠNA PREDODŽBA

Mnogi ljudi nisu u stanju da shvate, koliko su džini tužni zbog naše pogrešne predodžbe o njihovom izgledu i obliku.

Kada sam upitao džina muslimana o izgledu džina, odgovorio mi je u smislu kako je naprijed receno i dodao: "Covjek ima pogrešno uvjerenje o ružnoci džina. On smatra daje njihov oblik zastrašujuci, da su njihova tijela i lica zastrašujuca, da imaju duge repove kao životinje, te da su takvi i takvi.... Sve je to netacno i neosnovano, i sve je rezultat ljudskih predrasuda!!!"

Rekao sam mu: Možda su i džini sami krivi za takve predrasude i predodžbe koje su se ukorijenile u svijesti ljudi!!!

"Kako!?", rece on.

Tako, jer se šejtan nekim ljudima pretvarao u zastrašujuce, ružne oblike, da bi ih prestrašio ili zbog nekog sasvim odredenog cilja.

"Možda su", rece on, "ali su i ljudi pretjerali u svojim predodžbama, a osim toga i mnogo lažu. Šejtan jeste ružnog izgleda, nasuprot džina muslimana kome je Allah dž.š.uljepšao izgled."

RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

OBLIK I IZGLED DŽINA

Da bismo imali pravu predstavu i korigovali svoje pogrešne predodžbe o vama, reci mi kakav je tvoj stvarni obliku kome te je Uzvišeni Allah dž.š. stvorio?

On rece: "Što se tice našeg vanjskog izgleda, i našeg stvarnog oblika u kome nas je Uzvišeni Allah dž.š. stvorio, on se puno ne razlikuje od oblika i izgleda ljudi. Glava kod nas,srazmjerno našem tijelu, je nešto veca u odnosu na glavu kod vas srazmjerno vašem tijelu. Naše oci su uzdužne, a nisu poprecne kao što su kod vas. Medu nama ima onih kod kojih su pravilno izdužene i onih kod koji su oci izdužene sa blagim zavojom prema celu, slicne ocima vecine Japanaca ili Kineza kod vas, uz napomenu da kod nas oci nisu sitne kao kod nekih ljudi nego su obicno krupne i prostrane kao kod gazele ali u uzdužnom obliku."

Prica se da su vam oci uvijek crvene. Je li to istina?

On ce na to: "Nisu uvijek. Kod nas su raznobojne oci kao i kod ljudi. Postoje crne, zelene, oci boje meda, u potpunosti kao što su i boje ociju kod ljudi. Razlika je u tome što crne oci kod nas nisu potpuno crne kao što su kod vas. Kod nas, crne oci malo naginju na bijelo. Možda je prica o crvenilu za koje nas optužujete daje prisutno u našim ocima nastala radi sjaja koji svjetluca u našim ocima a koji blago naginje crvenoj boji,a to nimalo nije zastrašujuce, naprotiv to izgleda lijepo. Sto se pak tice ušiju one dosta lice na uši konja. Posebno kada je rijec o šiljatom obliku. Medu nama ima onih kod kojih uši lice na uši macke. Ako bi ljudi pažljivije posmatrali vidjeli bi da su uši macke po svom obliku dosta slicne ušima konja, jer su šiljate kao i kod konja. Zato se džini muslimani, i ukoliko se utjevlovljuju, najradije se utjelovljuju u lik macke, konja ili lava.

Kod nas je nosna šupljina na sredini lica kao i kod ljudi, s tom razlikom što nos nije dugacak kao stoje kod vas. Oblik našeg nosa je više obal i spljošten kao stoje kod vecine Filipinaca i Filipinki.

Džin musliman pušta bradu slijedeci uputu Vjerovjesnika, Allah ga blagoslovio i spasio. Za onoga ko nema brade mi kažemo daje na njegovom licu pustoš.

Kosa kod naših ženskih je veoma gusta i bujna, dok je kod muškaraca rijetka tako da je celavost kod njih prisutna u velikom procentu. Kod naših ženskih su kose veoma duge.Dužina kose kod njih predstavlja vrhunac ljepote. Radi toga neke od njih puštaju tako duge kose da im se vuku po zemlji."

"A kako vam izgledaju ruke i noge? "

Kod nas su", veli on, "ruke poput vaših, s tim što se razlikuju po dužini podlaktica i noktiju. Kod nas su podlaktice u odnosu na obim našeg tijela veoma dugacke, daleko su duže nego što su vaše u odnosu na obim vašeg tijela. Takoder su nam i nokti dugi kao što su nam dugacki i prsti ruku. Stopala su nam spljoštena i ravna sa špicastim prstima."

"Da li vi imate skelet, srce, disajne i probavne organe? "

"Imamo potpuno isto sve kao i kod vas, s tom razlikom što je skelet kod nas u odnosu na naše tijelo i meso veliki i ogroman. Medutim, uz to su nam tijela tako mekana i elasticna da vi to prosto ne možete da pojmite. Ostali organi koje Uzvišeni Allah stvorio u našim tijelima su srazmjerni s

tijelom i funkcionišu u potpunosti kao i kod vas, s tim što mi nemamo potrebe za udisanjem velike kolicine kiseonika kao što imate vi. Naši probavni organi preraduju ono što pojedemo, nekorisni višak izlazi na otvore koje nanije Allah stvorio kao i kod vas, s tim što taj višak (izmet) kod nas nije u cvrstom stanju, nego je u vidu guste pare. Mokraca nam je takoder u vidu pare koja izlazi brzo, a sporije u odnosu na mokracu kod vas. Otuda je ono "Da se šejtani pomokre u ušio nog muslimana koji pred spavanje ne spomene Allaha ikoji ne namjerava ustati da klanja sabahski namaz".'

Imate li spolne organe?

"Kako da ne", rece on. "Medutim, naši spolni organi su manji u odnosu na ljudske, a srazmjerni su našim tijelima. Osoba od nas je poput vaše. Kod nje postoji želja, strast, htijenje i moc za vršenje seksualnih radnji i izbacivanje sjemena. Kod nas je žena poput vaše žene. Posjeduje himen, koji se probuši prilikom stupanj a u brak... Život brate moj... Obicni život!!!No, da se ponovo vratimo glavi. Vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio je rekao: 'Sunce se rada a sa njim se pojavljuje i šejtan sa svojim rogovima, pa kada se sunce uzdigne on se udalji, kada se primakne zenitu on mu se približi, kada prode zenit on se od njega udalji, kada se sunce približi zalasku i on se približi a kada zade šejtan se ponovo udalji. Radi toga u ta tri vremenska perioda nemojte ništa klanjati.'"2

1 Buharija i Muslim u Sahihima bilježe od Ibn Mesuda da je kazao:Vjerovjesniku je spomenut neki covjek koji cijelu noc spava i ne ustaje na sabah, pa je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kazao: Šejtan mu se pomokrio u uši.

2 Malik u Muvetta'u i Ahmed b. Hanbel u Musnedu, te Ibn Madže i Bejhekijau Sunenima.

Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je rekao: "Sunce se rada i zalazi izmedu rogova šejtana."3 Takoder je rekao: "Ne približavajte se sa namazom izlasku sunca niti njegovom zalasku, jer se ono rada izmedu rogova šejtana."4

Da li šejtani ili džini, stvarno imaju rogove, ili ove rijeci imaju preneseno znacenje?

"Ovo su rijeci Muhameda, Allah ga blagoslovio i spasio, a on govori samo ono stoje stvarno i istinito. Svaki džin ima dva roga, istina, oni su mali cak i odnosu na obim našeg tijela."

To znaci da i ti imaš dva roga?

' 'Da, ali su oni sasvim mali i kratki, nisu dugacki kakvim ih ljudi zamišljaju."

A jesu li rogovi kod lblisa mali, ili su veliki?

"Veliki", rece on. "Rogovi su srazmjerni njegovoj velicini. On je veoma star, postojao je mnogo prije prvog covjeka. Mi smo slabašnih tijela, koja su se kao i kod ljudi trošila i slabila protokom vremena."

A kakvih ste boja?

"Razlicitih kao i vi. Najviše nas je crnog tena kože. Naša koža je crna i nježna priljubljena uz meso kao i kod vas. Najslicnija je koži vaših bivola, s tim stoje po njoj rijetka dlaka kao što je i kod vas. Medutim, medu nama ima i onih kod kojih je dlaka gusta i bogata, kao što nas ima bijelih,5 crvenih i drugih razlicitih boja, i tenova. Slavljen neka je Allah dž.š."

3 Buharija i Muslim u Sahihima te Ebu Davud i Nesaija u Sunenima.

4 Buharija u Sahihu.

5 Zabilježio je Ebu Davud u Sunenu u poglavlju Edeb od Ibn Mesuda da je kazao: "Ubijajte sve vrste zmija osim bijele zmije koja lici na srebren štap, jer se džin musliman cesto puta preobražava u bijelu zmiju."

Oblacite li odjecu?

"O, da, da! Oblacimo raznovrsnu i velicanstvenu odjecu. Žene oblace ono što prilici njima. Muslimanke su dostojanstvene i islamski pokrivene isto kao i kod vas. Muškarci takoder oblace odjecu kakva njima prilici, vecinom nose vunene ogrtace. Džini uglavnom vole crvenu, plavu i naravno crnu boju.''

Taj tvoj jezik kojim govoriš, jeli ti to stvarno jezik, ili vi govorite na nacin koji je nama nepoznat?

"Ne, to je stvarni jezik, samo je veoma mali i u skladu je sa našim organizmom. Ukratko receno, mi imamo u potpunosti sve organe iste ko i vi, sve, ama baš sve."

"Imate li zube? ", upitah.

"Da, imamo, s tim što su kod nas zubi srazmjemi našim tijelima,oni su nešto veci i duži, u odnosu na srazmjer zubi u tijelima kod vas."

Uprkos svemu spomenutom mi vas ipak ne vidimo?

"Logicno", rece on. "Naš je organizam u osnovi od ognjena,zracan i providan, iako nas je, u nekim odredenim situacijama,moguce i vidjeli".

A koje su to situacije?

To su situacije kada se mi probrazimo u pojavni, materijalni oblik, ili u stanju sihira, ili u situaciji kada se popije nešto na cemu je spravljen sihr ili, pak, kada to džin želi.

A šta obuvate na noge? Da li hodate bosi ili oblacite neku obucu ili nanule?

"O da, da, mi nosimo obucu, ali tu postoji razlika izmedu džina muslimana i džina šejtana''.

A, kakva, upitah?

"Džin šejtan obuva samo jednu nanulu i to na lijevu nogu, a desna mu ostaje bosa."6

A musliman?"Musliman, hvala Allahu, ne radi tako. Ja oblacim obje nanule."

A od cega pravite nanule?"Od lišca rogoza".

Je li to lišce obicnog rogoza na kome su faraoni pisali,ili se radi o Ušcu specijalnog nevidljivog rogoza što ga vi šijete?

"Ne, ne radi se o specijalnom, nego je to taj (isti kojeg i vi poznajete) ali je obicno tanak, tako kada ga mi obujemo poprimi naše osobine i postane nevidljiv".

U OSNOVI... DŽINI SE NE VIDE

Uzvišeni Allah dž.š veli: "O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo,skinuvši sa njih odjecu njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih

6 Harb El-Kermani je u djelu Mesail zabilježio od Ebu Hurejre daje Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kazao: "Neka niko od vas ne hoda u samo jednoj nanuli, jer šejtan hoda u jednoj nanuli".

U Muslimovu Sahihu stoji: "Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio,zabranio je da neko hoda u jednoj nanuli, ukoliko mu se kaiš prekine u one druge,dok se ne popravi".

ne vidite. Mi smo ucinili šejtane zaštitnicima onih koji nevjeruju." (El-A'raf, 27.)

Kurtubi u svom tefsiru komentarišuci ovaj ajet kaže: Neki ucenjaci vele: "Ovo je dokaz da se džini ne mogu vidjeti". Oni to temelje na rijecima Uzvišenog: "Odakle vi njih ne vidite."

Nuhas kaže da Rijeci: "Odakle vi njih ne vidite" ukazuju na to da se džini nisu vidali osim u vrijeme Vjerovjesnika, kako bi u tome bio dokaz njegova poslanstva. Uzvišeni Allah ih je stvorio tako da se ne vide, osim ako promijenu oblik, a to spada u mudžizei to se nije moglo dogoditi osim u vrijeme Vjerovjesnika, Allah ih blagoslovio i spasio.

Kušejri veli daje Allah odredio tako da ljudi danas ne mogu vidjeti šejtane. U haberu stoji: "Šejtan kola covjecijim krvotokom."

U djelu "Menakibuš-Šaiijji" Bejhekija je prenio sa senedom od Rebi'a koji je kazao: Cuo sam Šafiju kada je rekao: "Ko ustvrdi da je vidio džina, mi cemo mu obesnažiti njegovo svjedocenje, osim ako je rijec o Poslaniku"

Isto misli i Ibnu Hazm Ez-Zahiri koji je kazao: "Oni nas vide, mi njih ne vidimo" Uzvišeni Allah veli: "On vas vidi,on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite". Ako nas je

Uzvišeni Allah obavijestio da mi njih ne vidimo, ukoliko bi neko ustvrdio da ih je vidio on je lažac, osim ako se ne radio Poslaniku, jer je to mudžiza. Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je jednom prilikom istakao da je na njega bio nasrnuo šejtan kako bi mu prekinuo namaz.

POJAŠNJENJE OVOG PITANJA

Pitao sam džina muslimana: Šta ti misliš po pitanju(videnja džina), je li covjeku moguce vidjeti džina?

On ce na to: "Kod vas je prisutno mišljenje da se onome ko kaže daje vidio džina ne prihvata njegovo svjedocenje ili da se njegovo svjedocenje u potpunosti odbacuje".

Da, rekoh. To je mišljenje Imami Sofije.

"Da, da," rece on. "Ono o cemu nas je obavijestio Uzvišeni Allah dž.š., ne iskljucuje mogucnost videnja džina. To se odnosi na naš osnovni oblik u kome nas je Uzvišeni Allahdž.š. stvorio, stoje sasvim logicno i Stoje u skladu sa prirodom našeg bica koje je Gospodar svjetova tako uredio. Mi smo svijet za koji je Allah htio da za ljude bude nevidljiv. Da ga oni ne mogu ni cuti niti opipati. Izuzetak od toga je ono stoje izuzeto u Njegovu znanju. Prema tome, to je obavijest o spicificnosti ovog svijeta i njegovim posebnim mogucnostima koji je ustanju da živi sa ljudima, da se sa njima miješa i da im došaptava, a da ih ljudi nisu u stanju vidjeti, osim u posebim stanjima i okolnostima".

A koja su to posebna stanja i izuzetne situacije, prema onom stoje tebi poznato?

Ona koja sam ti ranije spomenuo: stanje kad se mi preobrazimo u neki fizicki lik, stanje sihra, stanje kada se

popije nešto u cemu je sihr, stanje kada to sam džin hoce.Postojanje takvih izuzetnih situacija mu pomaže u tome.

Imaš li protiv, da se na svako od tih stanja pojedinacno osvrnemo, da ih malo pojasnimo i rasvijetlimo, kako bi pametni bolje razumio, a neuki bolje naucio?

"Nemam ništa protiv", odgovori on.

MOGUCNOST VIÐENJA DŽINA PRILIKOM NJIHOVOG UTJELOVLJENJA

Džin musliman nastavi: Uzvišeni Allah dž.š, nam je dao mogucnost da se možemo preobraziti u oblik u koji želimo...Procitaj u suri El-Enfal: "I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: 'Niko vas danas ne može pobijediti, a ja sam vaš zaštitnik!' - onda je on, kad su se dva protivnicka tabora sukobila, natrag uzmaknuo,i rekao: 'Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi nevidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava."7

Razgledao je po mojoj biblioteci i rekao: "Donesi tefsir koji imaš da vidimo znacenje ovog ajeta".

Rekao sam mu: Ovoje lbnu Kesirov, a to Kurtubijev tefsir.

Dohvatio sam Kurtubijev tefsir, a on rece: "Citaj tefsir ovog ajeta". Pa sam procitao sljedece: "Prenosi se da se šejtan

7 Sura El-Enfal; 48. ajet.

toga dana mušricima prestavio u liku Surake b.Malikab.Džu'šuma, a on je iz plemena Benu Bekr b. Kinane. Mušrici su se upravo bojali da im Benu Bekrnece udariti sa leda, jer suranije, od njih ubili jednog covjeka. Pošto im se predstavio u njegovom liku, on im je rekao ono o cemu nas je Uzvišeni Allah dž.š. obavijestio u spomenutom ajetu".

Dahak veli: - Iblis im se na dan Bedra pojavio sa svojom zastavom i svojom vojskom i uvjeravao ih da ne pokleknu,da ce oni pobijediti, i da ne mogu izgubiti jer se oni bore zavjeru svojih pradjedova.

Ibnu Abas kaže: - Allah dž.š je Svome Poslaniku i vjernicima u pomoc poslao hiljadu meleka. Na celu jedne skupine od petstotina meleka, koja je bila na desnom krilu muslimanske vojske,stajao je Džibril, dok je na celu druge skupine od pet stotinameleka, koja je bila na lijevom krilu stajao Mikjail. Tada jestigao Iblis na celu šejtanske voj ske. Nosili su zastavu plemenaBenu Mudlidž, a Iblis je prestavivši se u liku Surake b.Malikab.Džu'šuma rekao mušricima: Nema toga ko ce vas danaspobijediti dok vas ja štitim. Nakon što izvrši odabir ljudi, EbuDžehel rece: Gospodaru naš! On je došao da nam istinskipomogne, pa mu pomozi!

Tada Allahov poslanik diže ruke i rece: "Gospodaru moj!Ukoliko Ti dopustiš da ova skupina bude uništena, Ti višena zemlji neceš nikada biti obožavan." Tada Džibril rece:"Uzmi šaku zemlje!" Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovioi spasio, uze šaku zemlje i baci je prema neprijatelju. Ona jesvakog mušrika pogodila u oci, nos i usta, te su se dali ubjeg. Tada Džibril krenu prema Iblisu kojeg je neki mušrikdržao za ruku. Pošto gaje Iblis ugledao istrže ruku i nada se ubijeg oni svanjegova vojska. Vidjevši to neki od mušrika povika:O, Suraka! Zar nam nisi rekao da ceš nas štititi? On ce na to: Ja sa vama nemam ništa, ja vidim ono što vine vidite."8 (zabilježio ga je Bejhekija)

Džin musliman rece: "Ovo je dokaz da se Iblis koji je od džinapreobrazio u lik covjeka, pa su ga mogli vidjeti i sa njimrazgovarati. Cak je i svoju ruku stavio u ruku covjeka u znaknjihovog dogovora o pomoci i zaštiti".

U Muslimovu Sahihu stoji hadis (u kom se kaže) da se džinpreobrazio u lik zmije i daje ubio mladica nakon što gaje ovajudario kopljem.

I zaista. Uzeo samMuslimov Sahih i u njemu procitao sljedece:Jednom prilikom je Ebu Saib ušao kod Ebu Seida El-Hudrija izatekao ga da klanja. Sjeo sam, veli Ebu Saib, da bi sacekaodok završi namaz. Odjedanput sam cuo kako se nešto mice upalminom prušcu na plafonu sobe. Okrenuvši se ugledao samzmiju. Krenuh daje ubijem, a Ebu Seid mi išaretom pokaza dasjednem i ja sam sjeo. Postoje završio namaz rece: Vidiš li tiovu sobu? Vidim odgovorih! U njoj je stanovao jedan mladickoji se tek oženio. Kada smo sa Allahovim poslanikom bili naHendeku, taj mladic je jednog dana zamolio Vjerovjesnika damu dozvoli da ode kuci malo kod žene. Allahov poslanik mu jedozvolio rekavši mu: "Uzmi sa sobom svoje oružje, jer se bojimda te neko ne napadne od plemena Benu Kurejza". Uzeo jeoružje i otišao. Kada je stigao do kuce, zatekao je svoju ženu uavliji. Vidjevši je pred kucom, rasrdi se i poseže za kopljem dabi je udario, a ona mu rece: Ostavi to koplje i udi u kucu davidiš šta me je iz nje napolje istjeralo. Kada je mladic ušao,

8 Ovo nije jedini slucaj gdje se Iblis preobrazio u lik covjeka. To je isto ucinio i u Darun-Nedvi u kojoj su se idolopoklonici okupili da razmotre šta dalje da cine sa Muhammedom,Allah ga blagoslovio i spasio. On se tada prestavio u liku nekog šejha izNedžda i prvi podržaoEbu Džehelov prijedlog da iz svakog plemena uzmu po jednog mladica i zajednicki ubijuMuhammeda, Allah ga blagoslovio i spasio.

vidio je ogromnu zmiju kako se smotala u postelji. Uzeo jekoplje, bacio ga i pogodio je, a potom izišao ostavivši kopljezabodeno u njoj u kuci. Ona mu je uzvratila i ne zna se koje jeprvo izdahnuo, zmija ili mladic. Poslije smo otišli AllahovuPoslaniku, Allah ga blagoslovio i spasio i ispricali mu šta sedogodilo i rekli: Zamoli Allaha da nam ga pozivi, a AllahovPoslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, ce na to: "Zatražiteoprost vašem drugu. U gradu Medini ima džina koji su primiliislam, pa kada nešto (neobicno) vidite, opominjite ga tri danada ode, pa ukoliko i nakon tri dana ne ode, tada ga ubijte jer se u tom slucaju radi o šejtanu."9

Da je kojim slucajem spomenuti mladic istog momentausmrtio tu zmiju, ne bi ga to zadesilo. Ali mu je ocito došaoedžel. U ovome ima savjeta i pouke. U svakom slucaju je i ovajPoslanikov hadis dokaz da džini imaju moc da se preobraze.Oni se mogu preobraziti u bilo koji oblik.

Uredu, rekoh ja. Da se mi nakon ovoga ponovovratimo na stvar mogucnosti preobražaja, jer ja u tompogledu želim neka pojašnjenja. Zato, predimo nadrugo stanje ili drugu okolnost u kojoj vas je mogucevidjeti. Ranije si rekao daje to stanje sihra ili u stanjukada se popije voda u kojoj je spravljen sihr.

"Da", da rece on: "Tada nas je veoma lahko vidjeti".

To pitanje, ipak, traži malo više razjašnjenja.

Da, svakako. S Allahovom dozvolom cu ti otkriti neke stvari okojima kod vas nikada do sada nije ništa napisano, a o njimaznaju samo neke, izuzetno iznimne osobe.

9 Zabilježio ga je Muslim u Sahihu u poglavlju 'O ubijanju zmija' i Malik uMuvettau u poglavlju 'O traženju dozvole (izuna)'.

VIÐENJE DŽINA U STANJU SIHRA ILI U STANJU KADA NEKO POPIJE VODE NA KOJOJ JE SPRAVLJEN SIHIR

Moj prijatelj, džin musliman veli: "Ovo su izuzeci iz opcegpravilakoje glasi da se džini ne mogu vidjeti. Vama Ijudimaje vjerovatnozacudno a i novo daje prilikom pijenja vode nakojoj je spravljensihr moguce vidjeti džina u njegovom stvarnom liku u kojemuon živi".

A kako je to moguce?

"Pojasnicu tu stvar", rece on, "uz napomenu da uvijek imaš naumu Muhammedove, Allah ga blagoslovio i spasio, rijeci: 'Onaj ko ucini sihr nevjernik je'."

Uredu, rekoh ja. Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je istinu kazao.

On nastavi: "Postoje izvjesne osobe koje svoju dušu, prodaju šejtanu. One nastoje da puteni sihra ostvare kontrolu nad nekim, da mu uništi život, ili da mu sprijeci napredak, tako što mu napravi da mu ne ide trgovina, ili mu poremeti seksualni odnos sa ženom, ili mu mu naturi rastrešenost, pa niti ima mira niti može da spava. Neki to postignu na taj nacin što svojoj žrtviuspiju dati vode na koju su izgovorene neke magicne sotonske

recenice, ili ružne carolije, tako da kada ta voda ude u organizam žrtve, u njemu se stvara magnetno jezgro koje privlaci šejtane,tako da ta žrtva postane kao otkljucana kapija bez cuvara, a unju šejtani ulaze i iz nje izlaze kada i u koje vrijeme žele.

A kako šejtani udu u njegov organizam?Ta voda ima privlacnost. Ona šejtane mami kao na gozbu.

To sam shvatio. Samo me još zanima kroz koje dijelove tijela šejtani ulaze?

Oni najcešce ulaze na cmar, neki ulaze na usta, narocito kod onih osoba koje ne peru usta i zube, misvakom ili cetkicom.Postoji mogucnost da udu i na oci, medutim, šejtani uvijek daju prednost onome što smrdi i zaudara, jer to vole, te im je ste strane, cmar najpodesniji.

A kako je covjeku u takvom stanju moguce vidjeti džine?

"To je moguce pod uticajem opsihrene vode. Ona pojaca covjeciji vid do te mjere da nas je u stanju vidjeti. Treptaj i vibracija ociju i opcenito svih drugih osjetila kod opsihrene osobe je tako jak, i na takvom stepenu da to vi ne možete ni pretpostaviti. Tako snažni treptaji i vibracije opsihrenoj osobi daju toliku fizicku snagu i moc daje u stanju da nas i vidi i cuje, a što s druge strane olakšava naš uticaj na nju".

Da lije to moguce malo podrobnije objasniti?

"Navest cu ti jedan primjer. Ako uzmeš kamen i baciš ga snažno i velikom brzinom, on ce se izgubiti pred tvojim ocima, sve dok ne udari u nešto, tada mu se vibracija smanjuje i ti si ustanju da ga ponovo vidiš. Vama je poznato daje Uzvišeni Allah dž.š sve stvorio i ljude i džine i biljke i neorgansku materiju od atoma koji se stalno krecu, s tim što se brzina njihovog kretanja od jednog do drugog bitno razlikuje.

Da, da,... a to znaci da je Uzvišeni Allah dž.š vaša tijela stvorio od atoma koji se veoma brzo krecu ivibriraju, a nas je Uzvišeni stvorio od atoma koji se sporije krecu, tako da opsihrena voda tim atomima pojacava snagu i ubrzava njihovo kretanje i vibraciju tako da cula opsihrene osobe mogu vas vidjeti i dokuciti u stvarnom vašem liku i obliku.

"Uzvišeni Allah dž.š. vam je podario od Njegova znanja i toje dovoljno".

Dakle i ti smatraš da se vi ne možete vidjeti, cuti ili opipati, iako ste prisutni tu oko nas i u našoj blizini,zbog velikih treptaja i vibracija koje su prisutne u vašem bicu?

"Da", rece on. "Ti treptaji i vibracije kod nas nadmašuju brzinu svjetlosti kod vas (186.000 milja u sekundi), a koju vi navodite kao primjer. Obicni kamen koji se snažno baci ne možeš vidjeti, ili metak koji ispalite iz pištolja ili nekog drugog oružja koje posjedujete. Ako zbog brzine ispaljenj ametka niste ustanju da ga vidjete, pa kako bi onda mogl ividjeti nas. Izuzetak od toga su stanja u kojima dobijete dodatnu snagu i moc. Opsihrena voda daje takvu snagu".

Znaci bilo koja osoba koja popij e takvu vodu?

"Ne, ne znaci. Nas su ustanju vidjeti samo oni, koji popiju takvu vodu na kojoj je napravljeno da ona mami šejtane u tijelo onog koje popije. A to znaci da šejtan ili više njih opsjednu opsihrenu osobu. Kada šejtan, ili više njih napuštaju tijelo opsihrene osobe, i kada ona pocne dolaziti svijesti, ona ih tada vidi ispred sebe".

A da li ce tebe vidjeti brat (S) u cijem se tijelu trenutno nalaziš, a kada ga budeš napuštao, pošto je i on u istom takvom stanju o kojem si malocas govorio.

"Da, on mene vec sada vidi i cuje. Ja ga cesto upozoravam na njegove vjerske propuste i savjetujem mu da ih ne cini pa makar bili i mali. Kao, naprimjer, kada hoce da nešto uzme lijevom rukom ja ga upozorim. Ili ako zaboravi prouciti bismillu u odredenim situacijama ili pocne jesti lijevom rukom ja ga upozorim. On tada obicno kaže daje zaboravio.Ja mu tada preporucim da zatraži utocište od prokletog šejtana,jer zaborav od njega dolazi. U tom stanju on me i vidi i cuje.

Dobro, a ukoliko je nekome uraden sihr koji ne prisiljava šejtane da opsjednu covjeka?

On ce na to: "Na taj nacin opsihrena osoba ne vidi šejtana.Samo se on može vidjeti nakon što se realizuje onaj sihr kojipromijeni njegovo stanje do te mjere da ga ucini nenormalnim i neprirodnim. Obicno se takvo stanje ne može normalizovati sve dok Svevišnji Allah dž.š ne pocasti tu osobu, da se sihr koji joj je napravljen raskvari.

Mislim da je sada vrijeme da se pojasni treca situacija u kojoj je moguce vidjeti džine. Vec si napomenuo da je to stanje kada to sam džin hoce,ukoliko se ispune odredeni uslovi koji mu u datim situacujama pomažu u tome.

Da, rece on. To je ispravno... objasnicu i tu situaciju.Iznesi što imaš, Allah te nagradio!

VIÐENJE DŽINA U SITUACIJAMA KADA TO DŽIN HOCE, A UZ ISPUNJENJE ODREÐENIH UŠLO VA KOJI SU ZA TO NEOPHODNI

Moj prijatelj džin veli: "Obicno se džin covjeku ne može ukazati kad hoce, osim ako je rijec o šejtanu koji želi covjeka preplašitii nanijeti mu kakvu štetu. Rijetkost je da mu dobri džin uradi nešto slicno. Oni džini koji se covjeku ukazuju u svojim stvarnim likovima ili mu omoguce da cuje njihov stvarni glas, a sa ciljem zastrašivanja i prepadnja, oni su, da oprostiš na izrazu, kao štosu kod vas oni za koje kažete da su zalutali propaliteti".

Izgleda, to je njima jednostavno uciniti?...

"Ne, nije! Sigurno nije", rece on. "Cak i kada se javljaju u svom stvarnom liku. Oni se dobro namuce dok se ukazu covjeku".

A, zbog cega?

"Ne znam veli on... Ali, da bi se ukazali potrebno im je uložiti veliki trud i snagu, nastranu opasnost koja šejtana ili džina u tom momentu vreba".

A kakva opasnost?

' 'Da ne potrefi na ucena covjeka koji šejtana ili džina zna uhvatiti,na njega prouciti Velicanstvena Allahova imena i time ga uhapsitii vezati, te ga u tom liku pokazivati ljudima, ili ga pak pustiti djeci da se sa njim igraju.10

Ovo se kod nas tretira neprijateljstvom i razbojništvom kao što je kod vas drumsko razbojništvo. Kada bi se neko u ovakvoj situaciji bio u stanju obratiti vladaru toga džina, on bi za to zasigurno bio osuden, uhapšen, pa cak i pretucen".

Pa makar mu vladar bio i šejtan napasnik... ?

"Tužba Allahu je najbolja... Allahu se obratiti sigurno je najbolje.Kada bi onaj kome se šejtan ukaže da bi ga prepao bio od onihkoji se iskreno Allahu dž.š obracaju, šejtan mu se ne bi moga oni ukazati, niti bi ga mogao prepasti. Zato sam ti rekao da je volja džina da bi se nekome ukazao uvjetovana nekim okolnostima, koje mu to omogucavaju i olakšavaju. To su prijesvega covjekova udaljenost od Allaha dž.š, njegova nemarnost prema zikru, njegovo propuštanje fardova, njegovo cinjenje

10 Bilježi Muslim u Sahihu od Ebu Hurejre koji je kazao daje Allahov Poslanik,Allah ga blagoslovio i spasio, rekao: "Jucer je Ifrit džin nasrnuo kako bi mi prekinuo namaz. Uzvišeni Allah mi je dao snagu da ga savladam i uhvatim. Razmišljao sam da ga svežem za džamijski stub kako bi ste ga svi gledali, a onda sam se sjetio dove Sulejmana, a.s. 'Gospodaru moj oprosti mi i daj mi vlast kakvu poslije mene nikome neceš dati."

Ahmed b. Hanbel u Musnedu bilježi od Ebu Seida el-Hudrija da je rekao:-? Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, jednom prilikom klanjao sabah,a on (Iblis), stao iza njega i ometao ga u ucenju. Postoje završio sa namazom rece:"Da ste vidjeli mene sa Iblisom. Ispružio sam ruku i šcepao ga tako da sam medu ova dva prsta osjetio hladnocu njegove sline. Da se nisam sjetio Sulejmanove, a.s,dove, osvanuo bi svezan za džamijski stub, da se medinska djeca sa njim igraju...".harama, njegovo hodanje i spavanje necist," ne uzevši makarabdest,12 njegovo kretanje sam zapuštenim putevima i pored mezarluka nocu 13 i si. Uz sve ovo, šejtan je, kada se hoce ukazati covjeku u velikoj dilemi. On se preispituje i po hiljadu puta. Na kraju ga stanje takvog covjeka ohrabri na to, pogotovu ako je taj covjek pored slabog imana još i strašiv".

A da li se dešava da se šejtan ukaže i covjeku koji je hrabar, uz to je i cvrstog imana, i nepravi vjerske prestupe?

"Da, ali su to izuzeci, i veoma se rijetko tako nešto dogodi.A ukoliko se dogodi onda se u tom slucaju radi o nekom glupom šejtanu koji rizikuje da izgubi život. Ili je u pitanju dobri džin koji se javi dobrom covjeku kako bi ga nešto upitao iz podrucja šeriata. Ulema kod ljudi bolje poznaje i razumije islamske znanosti od uleme džina. Prema tome logicno jeda covjek poduci džina propisima vjere, jer ce za to imati veliku nagradu.

11 Bilježe Ibn Hibban u Sahihu i Ebu Davud i Nesaija u Šumnima od Alije r.a koji veli da je Vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, kazao: "Nece meleki u kucu u kojoj se nalazi slika, pas i necista (džunub) osoba".

Bilježi El-Bezzar s pouzdanim senedom od Ibn Abbasa da je rekao: "Trima osobama se melek ne približava: necistoj (džunub) osobi, pijanici i muškarcu koji se namiriše ženskim mirisom".

Ibn Hibban u Sahihu bilježi od Ibn Omera da je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kazao: "Ko legne da spava cist, u njegovom vešu ce sa njim zanociti i melek, koji ce kada god se on probudi reci: Bože moj oprosti ovome Svom robu jer spava cist".

12 Buharija u Sahihu bilježi od Ibn Omera da je Omer r.a upitao Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio: - Allahov Poslanice, može li neko od nasleci da spava kada je džunub? - Može, rece Allahov poslanik, Allah ga blagoslovioi spasio, neka uzme abdest i neka spava".

13 Buharija i Ibn Huzejme u Sahihima i Tirmizija u Džami 'u bilježe od IbnOmera koji je kazo da je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, rekao: "Kada bi ljudi o putovanju samo znali ono što ja znam nikada niko nocu sam ne bi pošao".

Kako žive džini i šejtani

Džini su mnogobrojna stvorenja. Ima ih toliko da to ljudski um teško može pojmiti. Ako na zemljinoj kugli ima pet milijardi ljudi, onda na njoj džina ima daleko više od toga.

Rijetko se na ovoj zemlji može naci neko mjesto koje nije naseljeno džinima i to, kako na kopnu, tako i na moru i u vazduhu. Oni su razlicitih vrsta, klasa, boja, skupina, naroda.Njihov svijet je poput našeg svijeta. Postoje tu države,kraljevine, narodi, plemena, vladari i podanici. Vjere su im kao i kod ljudi. Medu njima ima muslimana, dragom Allahu hvala, kršcana i Židova, hindusa, budista, idolopoklonika i komunista. Veoma je interesantno da je jedan od njih držao predavanja na temu "Komunisticka misao", vodio rasprave i polemisao. Na njegovu srecu nisam bio tu, da ga argumentima ušutkam. Ili možda na njegovu nesrecu jer bi možda i islam primio, nego mi je to ispricao moj prijatelj džin musliman.

RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

IBLISOVE ADMINISTRACIJE

Iznenada džin musliman rece: "Kazacu ti nešto veoma važno. Iblis ima ogromnu državu, ministre, vladu i ogromnu administraciju. On ima visoke zastupnike. Petoricu od njih bi trebao svakako znati kako bi ljude mogao upozoriti na njih.

Prvi se zove Seber. On obicno dolazi onome koga zadesi kakva nezgoda ili nesreca, ili mu umre neko blizak ili dijete, pa mu došaptava da se udara po obrazu, da se srdi i huli Boga, da jadikuje, da se srdi na Božiju odredbu. Od njega ce se osoba zaštititi tako što ce u tom stanju reci: 'Utjecem se Allahu od prokletog šejtana Sebera i njegove vojske i potomaka njegovih'.

Drugi se zove Dasim. Njegova je zadaca da rastavlja bracne drugove. On svakom od njih ubacuje mržnju prema drugome, sve dotle dok se ne razvedu. On je Iblisu jedan od najdražih mnogobrojnih potomaka u cijeloj njegovoj ogromnoj carevini. Zaštiti cemo se ako reknemo: "Uticem se Allahu od prokletog šejtana Dasima, njegove vojske i potomaka njegovih,"

Treci se zove El-A'ver. Zadatak njegov i cjelokupne njegove administracije je da širi prostituciju i potstice na istu. On zadužuje svoje potomke da donje dijelove ženskog tijela predstavljaju lijepim, kod žena koje izlaze u caršiju. Žene danas, umnogome, pomažu Iblisovim potomcima u vršenju njihove dužnosti. Sve bruke i sramote koje se dešavaju u ljudskom rodu i svi problemi u pogledu nemorala i prostitucije idu preko ove administracije.

Cetvrti se zove Mesvet. On i njegova administracija imaju zadatak da šire laž. Oni u tome idu toliko daleko da se na nekom sijelu jedan od njih zna pretvoriti u lik neke osobe, pusti laž o nekome ili necemu i ode, a ljudi kasnije tu laž šire i prepricavaju i ne provjeravaju da lije to istina ili nije.

Peti se zove Zelenbor. Ovaj šejtan i njegova administracija pokrivaju sve caršije svijeta, podsticu na varanje, prepirke, svade, tuce i ubojstva.

Iznenadio sam ga kada sam mu rekao da ja želim saznati nešto novo, da sam o tome citao i da nam je uglavnom to poznato.

"Uredu, nema problema", rece on. "Ja tebi mogu spomenuti na desetine i na hiljade šejtanskih imena iz Iblisove uprave i administracije, ali to nije važno, važno je da se stalno traži utocište od njih, njihovih zala, njihovog došaptavanja i njihovog prisustva".

DŽINI ŽIVE I PO NEKOLIKO HILJADA GODINA

Jesu li ovapetericajoš uvijek živi, s obzirom daje o njima Mudžahid govorio još prije više od 1300 godina.

Ibnu Kendžur rece: "Da, da, oni su još živi. Džini inace dugo žive. Vecina od nas živi po nekoliko stotina godina, a neki medu nama žive i po nekoliko hiljada godina".

Po nekoliko hiljada godina?!

"Da", rece on. "Neki su medu nama živjeli po tri, a neki po cetiri, pet ili šest hiljada godina. Bilo je medu nama i onih koji su živjeli i po sedam hiljada godina, ali su takvi rijetki. Medu šejtanima ima onih, koji žive još od momenta stvaranja džina kao što su Iblis i peterica njegovih sinova, a o kojima je bilo nešto ranije rijeci. Oni su još uvijek živi".

A koliko ti imaš godina, upitah?

On ovdje malo zastade, pogleda me prodorno, kao da je iz mojih ociju želio da dokuci moju namjeru. Ponovio sam pitanje.

"Zakuni se Bogom da mi neceš nauditi!"

Malo time zacuden, a ubjeden u ono što cu kazati, rekoh: Zaklinjem se Bogom dati necu nauditi!

On tada rece: "Ja sam još mlad, prema ljudskim mjerilima imam izmedu 15 i 17 godina".

Ne to!, rekoh. Ja želim znati koliko ti je stvarno godina, prema onome kako vi džini racunate.

"Ja imam 180 godina. To je još period djecaštva". A je li ti živ otac, upitah?

"Nije, nije", rece on. "Poginuo je nakon prepirke i svade sa njegovim poglavicom koji se zvao Hud. Umro je u 950. godini života, dok je moj pradjed koji je prisluškivao meleke, te gaje pogodila svjetlica blistava i od toga je umro, a imao je nekoliko hiljada godina.

Znaš li tacno koliko je on imao godina? "Ne, ne znam", rece on, "ali znam daje živio veoma dugo".

IBLIS NIJE PRAOTAC DŽINA

Upitao sam mog prijatelja: Da lije Iblis praotac svih_ džina, kao stoje Adem praotac svih ljudi?

"Ne, nije. Iblis jeste od džina, ali nije njihov praotac"._ A kako se zvao praotac džina?

"Prema onome koliko ja meni poznato, a Allah najbolje zna,_ zvao se 'Džan'."

A šta znaš o Iblisu neka je na njega Allahovo_ prokletstvo?!

"On je potomak Džana. Bio je izuzetno dobar. Po svom_ ponašanju je licio na meleke. Poslije toga se pokvario i_ uzoholio kao što znate iz rijeci Uzvišenog: 'A kad smo rekli_ melekima: Poklonite se Ademu! - svi su se poklonili osim_ Iblisa, on je bio jedan od džinova i zato se ogriješio o_ zapovijest Gospodara svoga'." (Kehf, 50.)

ON JE PRAOTAC ŠEJTANA

Mnogi ljudi vjeruju daje Iblis praotac džina.

A gdje imje zato dokaz... Kur'an to nije rekao, niti je to rekao_ Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio. U svakom slucaju,_ on je praotac šejtana.

A kakva je razlika izmedu džina i šejtana?_ "Svaki je šejtan džin, a svaki džin nije šejtan".

Ne bi bilo loše da to malo podrobnije objasniš, jer cu_ ja to, saAllahovom dozvolom, prenijeti braci ljudima_ da citaju.

"Stvarje jednostavna. Iblis je oženio džinicu, kojaje vjerovala_ u njega i njegove ideje. Izrodili su potomke. Ti potomci koji_ su od roda Iblisova se zovu šejtani. Oni su u razlicitim_ likovima i oblicima, a najcešce su, da nas Allah zaštiti, u_ izoblicenim, ružnim likovima ili u likovima pasa. Njihovi_ gradovi i naselja su uglavnom u pustinjama, brdima,_ napuštenim ostrvima ili na morskim površinama. Ja sa_ sigurnošcu mogu da kažem, nakon što sam primio islam,_ hvala Allahu dž.š., a potom Ismailu, tvom teticu, za svakog_ onog ko ne slijedi islam, i ucenje sa kojim je došao_ Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio, daje šejtan, pa_ ako bio i lijepog izgleda, i svejedno da lije on od džina ili od_ ljudi. U ovoj situaciji Ibis predstavlja njihovog duhovnog_ vodu i praoca u prenesenom smislu. Iznenadiceš se kad ti_ kažem da je Iblis i otac i voda i bog svim džinima osim_ muslimanima. Svi oni djeluju pod njegovom zastavom.

Kako to!?

"To je tajna.... O njoj ti sada ne mogu ništa kazati.... Možda_ malo kasnije
RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

GDJE SVE ŽIVE DŽINI, ŠEJTAN I IBLIS?

U ovom poglavlju ce biti rijeci o mnogim stvarima koje su poznate, onim iskusnima i ulemi. Medutim, uz Allahovu pomoc, bice i iznenadenja, bice govora o stvarima koje od ranije nisu bile nikome poznate, cak ni Amerikancima a ni ostalim zapadnjacima. Predstavicemo ih i, uz Allhovu pomoc, objasniti neke fenomene koji još uvijek zaokupljaju napredni svijet, a na koje do danas nije iznašao odgovor.

DŽINI ŽIVE SVUDA I NA SVAKOM MJESTU

Kako bismo razumjeli misao da džini žive na svakom mjestu, na ovoj planeti i kako bismo imali pravu predodžbu o njihovom prisustvu, želim naglasiti da ljudi žive samo na kopnu, ako se izuzme vrijeme dok putuju morem, ili zrakom. Mora i okeani pokrivaju vecinu zemljine planete, oko 72% njene ukupne površine, dok je svega 28% njene površine kopno. To je bio povod nekim ucenjacima da joj daju naziv "Vodena planeta".

I na tako malom procentu kopna ljudi ne žive svugdje. Oni nastanjuju prostor manji od jedne cetvrtine kopna.

Veci dio zemljinog kopna je nenastanjen.

Džini su svoja naselja, sela i gradove i svoje države, postavili na vecem dijelu vodene površine. Oni su takoder svoje države, carevine, sela i gradove postavili i u rijecnim, morskim i okeanskim dubinama. Oni nastanjuju i pustinje, brda, planine, stijene i pecine. Neki od njih katkada žive i u pukotinama stijena. Povrh svega toga, oni žive i tu sa nama u našim mjestima i naseljima. Neki od njih žive tu stalno sa nama u našim stanovima, kucama, sobama i džamijama. Šejtani žive u našim hamamima, nužnicima cak i u kanalizacijama.

Na kraju krajeva, oni su svijet koji je tu, koji postoji, i koji osjeca da živi. Oni imaju svoje kuce, stanove, gradove, poljoprivredu i ostalo. Oni imaju i svoju povijest, svoju vjeru, svoje narode i svoje države.

DŽINI KOJI ŽIVE U NAŠOJ BLIZINI

Džini koji žive u našoj blizini su uglavnom muslimani. Džini kršcani žive u kršcanskim kucama i crkvama. Zidovi žive u židovskim domovima i bogomoljama. Dok džini muslimani tragaju za domovima muslimana i to onih muslimana koji stvarno primjenjuju propise islama, oni ne žele da žive u domovima ciji su vlasnici samo po imenu muslimani. Kada džin musliman primijeti da covjek musliman ne poštuje vjerske propise i ne izvršava fardove, on tužan napušta dom takvog muslimana i traga za domom ukome se Allahovo ime velica, slavi i spominje.

Džin musliman je krajnje iskren u svom vjerovanju. Nastoji da u potpunosti primjenjuje sve islamske propise. Njihova su srca ispunjena imanom do te mjere, da kada zauci Kur 'an, on prekine svaki razgovori sluša Kur 'an. Kada ga nakon izvjesnog vremena pogledaš on iz sraha pred Allahom jeca i place, i to takvom žestinom da bi i najkruce srce rasplakao.

DŽINI MUSLIMANI U MOM STANU

Pitao sam svog prijatelja: Vidiš li, da li ima džina u mom stanu koji žive sa mnom.

"O da, da, hvala Allahu", rece on, "i svi su muslimani. Tu su Seid i Merdžan. Oni su sinovi džinice koja se zove Zubejda i džina kome je ime Muhammed. Sa njima ima još djece koji su trenutno okaceni o plafon. Oni su u službi ove kuce. Pomocu njih Uzvišeni Allah dž.š. odbija mnoge nezgode od celjadi ovog doma, a što vi niste u mogucnosti da dokucite".

Rekoh mu: Muhammed i njegova celjad!? Da li se zamore viseci okaceni o plafon?

"Hvala Allahu, oni po citav dan budu ovako. Kada vi postavite jelo oni sidu i jedu sa vama, a kada se digne sofra oni se zahvale Allahu dž.š. i opet se podignu. Kada padne noc sidu, klanjaju jaciju i potom se opet malo okace o plafon. Kada se zamore oni sidu i legnu na bilo koji jastuk ili fotelju u ovom salonu. Malo odspavaju, a potom ustaju i klanjaju nocni namaz i ibadete. Na kraju klanjaju i sabah. Oni su tu stalno prisutni. Ili hodaju ili su okaceni o plafon. Medutim, i kada su u pokretu i kada miruju oni uvijek slave i velicaju Allaha dž.š.

Zar oni ni na trenutak ne napuštaju stan, radi nekih svojih potreba, putovanja i tome slicno?

"Da", rece on. "Oni odlaze i opet se vracaju. Ponekad oni, brzinom munje odu u harem u Mekki ili u Medini da klanjaju, a zatim se opet vrate".

Neka boravak u našem stanu bude prijatan i ugodan i nama i njima.

"Prisustvo džina muslimana u kuci muslimana je znak dobrote i dokaz Allahove blagodati i zadovoljstva. Jer se oni Uzvišenom Allahu mole i za celjad te kuce, i za njih traže oprost. I ne samo to, oni ti pomažu da se probudiš na sabah ili da klanjaš nocni namaz. Takoder ti u tome pomaže i tvoj Karin ako je musliman. Zato brate moj ne uskracuj sebi prisustvo ovih Allahovih robova svojim griješenjem, lošim ponašanjem i nemarnim odnosom prema spominjanju Allaha dž,š, pa da odu iz tvoje kuce tužni i nezadovoljni zbog tog što si ih svojim postupcima otjerao, a ustupio umjesto njih mjesto šejtanima. Budi siguran da ako se džini muslimani nadu u tvom domu da ce tu i meleka sve više biti prisutno. Zato budi sretan zbog takve Allahove blagodati".

ŠEJTANI BORAVE U KUPATILIMA, NUŽNICIMA I KANALIZACIJAMA

Džin musliman rece: "Kazat cu ti jedan bitan podatak". Rekoh: Hajr, ako Bog da.

A on nastavi: "Šejtani vole živjeti po necistim mjestima koja smrde i zaudaraju. Kada cuju ezan za namaz oni bježe u najbliža kupatila i nužnike i prstima ili odjecom zacepljaju uši. Neki od njih se skrivaju u odvodnu ili dovodnu kanalizaciju. Radi toga, kada ulaziš u kupatilo radi uzimanja abdesta ulazi lijevom nogom govoreci: "Utjecern se Uzvišenom Allahu od šejtana muškog i ženskog roda."14 Upozori žene da u kanalizaciju ne izlivaju vrelu vodu, bez da prije toga prouce Euzu i Bismillu, pošto ta voda može spržiti nekog od njih pa ce se pokušati osvetiti toj porodici, a posebno ženi koja je izlila tu vodu. Cak ce pokušati ukoliko im to pode za rukom da u nju udu i opsjednu je.

14 Zejd b. Erkam prenosi od Allahova Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio, da je kazao: "U nužnicima borave šejtani, zato kada neko od vas ulazi u nužnik neka rekne: 'Utjecem se Allahu od Šejtanskog (muškog i ženskog) roda'."

BUDI OPREZAN U POGLEDU DRŽANJA KIPOVA, STATUA I SLIKA

Hvala Allahu, u mom stanu nema ni jedne slike na zidu, niti ima i jedna statua. Samo imam dvije slike pejzaža bez slike tjednog živog bica koja imaju dušu. Imao sam jednu korpu u obliku guske u koju sam stavljao otpatke. Kada sam imao prvi susret sa džinom muslimanom i kada je ušao kod mene razgledao je desno i lijevo u momentu kada mije nazivao selam. Gledao je i u plafon. Ugledavši tu korpu rece mi ljutilo i zabrinuto:

"Daj nož i odmah joj odsijeci glavu, ili je necim prekri da ne izgleda kao statua". Potom povika iz sveg glasa: "Hajde, hajde, brže,... izlazi napolje!"

Što tako govoriš?, upitah. "Zato što vidim mnoštvo šejtana na glavi te guske".

Pokrili smo joj glavu i šejtani su, sa Allahovom milošcu, napustili stan.

Potom džinmuslimanrece: "Muhammeda.s je rekao: 'Najžešcu patnju na Sudnjem danu ce imati oni što prave ove likove,'15 aludirajuci na one koji prave statue i figure. Muhamed as. takoder kaže: 'Melekineceuonukucuukojoj se nalaze statue i slike."16

15 Ovaj je hadis vjerodostojan, bilježe ga Buharija i Muslim u Sahihima.

16 Bilježe ga Buharija i Muslim u Sahihima.

Potom je ispricao da Džibril nije htig da ude u kucu Allahovog poslanika zbog male statue koja s,e u njoj nalazila. Nije mi poznato koju je stavio na vrata njegove sobe? Nije ušao ni drugi dan, dok mu na koncu ne rece: 'Naredi da joj se otkine glava pa neka lici na drvo'.17 Zbog toga ne želim da ova guska ima lik statue živog bica koje ima dušu, jer one privlace šejtane isto kao magnet željezo".

A fotografije?, upitah.

On ce na to: "I one takoder. I u njima ima nešto što privlaci šejtane. Zato ih ne stavljaj na zid i ne drži ih otkrivenim. Ukoliko se nalaze na knjizi ili casopisu preokreni ih kako se slika nece vidjeti. Obavijesti muslimane da drže samo slike koje su neophodne, i to neka i njih ne drže otkrivene. Neka ih necim prekriju ili neka ih preokrenutih. Bitno je da se ne vide, jer meleki, brate moj, nece u kucu u kojoj se nade slika. Oni od nje bježe kao što nas je upoznao Vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio. Meleki ne podnose slike, dok iste mame i privlace šejtane. Pa kako da borave meleki u kuci u kojoj su šejtani. Poucite muslimane da ne oponašaju kršcane, Židove i nevjernike. Neka na zidove i druga mjesta ne stavljaju slike i statue!!!"

17 Zabilježili su ga Ebu Davud, Nesaija i Tirmizija u Sunenima, te Ibn Hibban u Sahihu, a glasi: - Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je kazo: "Jednog dana mi je došao Džibril i rekao: 'Jucer sara ti dolazio i nisam ti mogao uci radi toga jer se na tvojim vratima nalazile slike. Na tvojim vratiama je bila zavjesa na kojoj su bile slike, a i u tvojoj kuci se nalazilo krzno sa slikama'. Poslanik je naredio da se poskidaju glave tako da izgledaju kao drvece a onda su od toga napravljena dva jastuka".

Procitajte u Kur'anu gdje Uzvišeni Allah dž.š kaže: "Oni pored Allaha bogovima smatraju svecenike svoje i monahe svoje i Mesiha sina Merjemina, a naredeno im je da se samo jednom Bogu klanjaju, - nema boga osim Njega. On je vrlo visoko iznad onih koje oni Njemu ravnim smatraju." (Tevba,31.)

Uzvišeni Allah dž.š kaže: "A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem odredenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima onih koji ne znaju, jer te oni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone. Ovaj Kur'an je putokaz ljudima i upustvo i milost onima koji cvrsto vjeruju." (El-Džasije, 18. - 20.)

Uzvišeni Allah dž.š kaže: "i sudi im prema onom što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i cuvaj ih se da te ne odvrate od necega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici. Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji cvrsto vjeruje." (Maida, 49. i 50.)

Rekoh: Allah je istinu kazao! Želim da te upitam o toj privlacnosti za koju kažeš daje prisutna u slikama i statuama, a koja mami šejtane na njh. Je li ona stvarno postoji ili ti praviš poredenje da bi nam tu stvar približio?

On ljutite povika: "Ne, nikako! Ona stvarno postoji! Šejtani je osjecaju kao što vi osjecate mirise, i vide je iz daleka, jer se ona reflektuje u vidu svjetlosti ili u vidu oblaka, a šejtanov pogled nije obicni kao kod ljudi... On joj prilazi isto kao što vi prilazite ugodnomjelu".

Ovdje sam pokazao na djecije igracke: balon u liku slona i lutku te rekao džinu muslimanu:

A šta velišza njih? Da li one privlace šejtane? "Ne", rece on. "Djecije igracke ne privlace šejtane". A zašto?,upitah?

"Razlog mi nije poznat, ali znam da se Aiša igrala sa igrackama slicnim ovim i Muhammed a.s. joj ih nije zabranjivao. Ocito je da se ta privlacnost koja mami šejtane javlja Allahovom voljom i odredbom".

Pogledaj u nju i reci mi, da lije blještavih i kod njih prisutno u onoj mjeri kao i kod guske?

"Ne, nije!", rece on. "Daleko gaje manje prisutno. Valjda zbog toga što ih djecica dohvataju".

Slavljen neka je Uzvišeni Allah, a Allahovje Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, istinu kazao!

SEJTAN SPAVA U PRAZNOJ POSTELJI

Džin musliman rece: "Nipošto sobu ne ostavljajte praznu, bez da u nju ulazite, u njoj spavate i Allahovo ime spominjete. Ako biste spavacu sobu pripremili za spavanje, a potom je ostavili i u njoj ne biste spavali i Allahovo ime ne bi spomenuli, znajte da ce šejtan u toj postelji spavati i tu sobu zauzeti. To su rijeci Muhammeda a.s.'18

18 Muslim u Sahihu bilježi od Džabira b. Abdullaha da je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, rekao: "Jedna postelja je za muža, druga za suprugu, treca za gosta, a cetvrta je za šejtana".

Odnosi li se to samo na onu postelju u sobi koja se ne koristi, da ce ona biti postelja šejtanu, ili, takoder, podrazumijeva i svaku drugu postelju koja se ne pospremi i ne podigne?

"Odnosi se na obje. Pa kakvu god postelju ostaviš ne pospremljenu postoji vjerovatnoca da na njoj spava šejtan. Pa makar se tu radilo i o postelji na kojoj ti spavaš. Uostalom, zbog cega je Muhammed a.s rekao: 'Kada neko od vas bude spavao u postelji pa ustane, kada se povrati neka je tri puta ispraši i otrese rubom svog ogrtaca, jer on ne zna ko ga je naslijedio nakon njegovog ustajanja."19

To znaci, da nije uslov za to da soba i postelja moraju biti napušteni, i oni koji se ne koriste?

"Logicno da to nije uslov. Znaj da zasigurno u sobi koja se ne koristi i u postelji koja se ne koristi, sigurno borave šejtani i to ne jedan nego više njih, a ukoliko se u njoj stalno ne spominje Allahovo ime i ne uci Kur'an".

ŠEJTANI VRLO MALO ODMARAJU

Moj prijatelj rece: "Iblis ima vojske koje su rasprostranjene po svim mjestima. Oni su veoma aktivni. Neki su od njih zaposjeli ulice, docekuju razotkrivene žene i uljepšavaju ih prolaznicima kako bi uvecali svoje grijehe, a i kako bi bogobojazni i pobožni gledali u ono stoje Allah zabranio, a pokvarenjaci pocinili još više grijeha. Neki su specijalno

19 Bilježe ga Buharija i Muslim u Sahihima.

zaduženi za donji dio tijela nepokrivenih žena. Došaptavaju joj da tijelom još više treska, ukrašavajuci i uljepšavajuci taj dio tijela svakom prolazniku. Ova vrsta danonocno radi i veoma malo odmara. Ostali šejtani povecavaju svoje aktivnost od prvog akšama, kad pocne da pada noc.20 Da vam se skine perda sa ociju pa da vidite, ostali bi zapanjeni šta bi sve vidjeli oko sebe. Neki od njih su zaduženi specijalno za maloljetnu djecu pa im pokušavaju zlo nanijeti. Oni im došaptavaju da se medusobno svadaju i tuku, ili ih nagovaraju da se igraju penjuci se na nešto kako bi neko od njih palo i povrijedilo se, pa cak i smrtno stradalo. Ili pak nagovaraju jedno djete da povrijedi drugo kako bi došlo do svade i konflikta medu rodbinom i familijama. A kada do toga dode onda se i drugi šejtani umiješaju kako bi što više potpalili vatru, trudeci se da taj konflikt završi ubojstvom.

Zar se do te mjere šejtani poigravaju sa ljudima? Pa gdje je covjekov razum?

Džin musliman rece: "Logicno je da ce se pametni i razboriti koji poznaju svoga Gospodara spasiti od takvih opasnos J. Medutim, problem je što covjek u momentu srdžbe izgubi razum, a šejtani to znaju, zato ih u tom momentu dode na desetine pa i na stotine kako bi odredenog covjeka srušili".

20 Buharija, Muslim Nesaija i Ibn Madže bilježe od Džabira b Abdullaha da je Allahov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kazo: "Kada nastupi prvi akšam uvedite vašu djecu u kuce, jer se u to doba šejtani aktiviraju. A kada prode taj period možete ih pustiti napolje. Kada hocete da spavate vi zakljucajte vaša vrata uceci Bismillu, jer na taj nacin zakljucana vrata šejtani ne mogu otvoriti, poklopite vaše posude sa Bismillom i ugasite vaše svjetiljke".

GDJE ŽIVI IBLIS

Ovo ce biti iznenadenje za cijeli svijet, a i ova moja knjiga ce, sa Allahovom pomoci, biti puna iznenadenja i ponudice rješenja brojnih tajni koje zaokupljuju pažnju ucenjaka i istraživaca. Iako ce to biti teško potkrijepiti naucnim cinjenicama one su stvarnost i istina. Ponudicu, uz Allahovu pomoc, rješenja za neke tajne prije svega islamskom svijetu potom i citavom svijetu opcenito, a naucnicima i istraživacima posebno, kako bi se odmorili od ogromnih napora i razmišljanja i prestali trošiti milijarde dolara na satelitska snimanja tajanstvenih i zagonetnih mjesta.

Neka niko ne misli da sam do ovoga što cu pokloniti svijetu došao s lahkocom. Ja sam potrošio ogromna sredstva dok je došlo do toga da ugostim džina muslimana. Potom sam uložio ogroman napor da kroz polemike, razgovore i pitanja, dodem do nekih podataka, do kojih je bilo teško doci zbog njegovog sustezanja od davanja bilo kakvih odgovora jer se bojao da ga Iblis ili njegova vojska ne unište. Morao sam mu puno objašnjavati osnove imana, uvjeravati ga da se onog koji se istinski boji Allaha plaše sva druga stvorenja, dok onaj ko se ne boji Allaha i ne bude osjecao strahopoštovanje prema Njemu, Allah dž.š ce uciniti da se on svakog drugog plaši i boji. Šejtanovo lukavstvo u odnosu na muslimana je slabo. Svejedno da li se radilo o muslimanu covjeku ili muslimanu džinu...

Nakon ovoga je uslijedio neocekivani razgovor. Upitao sam ga: Da li si ti vidio Iblisa?

"Da, vidio sam gajedanput dok sam bio sasvim mali, a potom kao djecak više puta prije nego sam primio islam".

A radi cega si išao kod njega dok si još bio dijete?

"Nisam išao svojim voljom, nego me je otac nosio k njemu da bi me pomilovao svojom rukom radi bereketa".

Neka je on proklet, a hvala Allahu dž.š koji je tebe pocastio islamom.

"Hvala Allahu, mnogo Mu hvala na tome, što me je pocastio islamom".

Opisi mi njegov izgled!

"Njegov izgled je dosta slican izgledu džina o cemu sam ti vec govorio, s tim stoje njega, njegovo potomstvo i njegovu vojsku Uzvišeni Allah dž.š. ucino ružnim, pa i onda kada se preobraze u neki drugi oblik. Uz to on ima kraci rep, otprilike 4 do 6 cm kako vi racunate možda nešto i duži".

Da li i džini i šejtani opcenito imaju rep, ili je on samo svojstven Iblisu i njegovom potomstvu?

"Hvala Allahu, to je svojstveno samo Iblisu i njegovu potomstvu, dakle šejtanima, kao da su stvoreni da se razlikuju. Što se tice ostalih džina oni nemeju repa kako to misle ljudi. Takoder, rep kod šejtana nije puno dugacak kao kod macaka i stoke, kako to zamišljaju ljudi".

Koliko je Iblis visok? Da lije on ogroman kako to zamišljaju neki ili je obicnog stasa.

Prema ljudskim mjerilima on je visok od 140 do 160 cm. Medutim, on ima mogucnost kad to želi da se može povecati i do deset metara u visinu.

A da li on ima kucu ili dvorac?

"On ima ogroman dvorac u kojemu je na hiljade onih koji ga opslužuju i na hiljade cuvara. Tamo borave milioni šejtana. Osim ovog, on ima i mnoštvo drugih dvoraca u razlicitim mjestima. Ima kcerku koja je najstarija, a koju izuzetno voli i kojom se ponosi. I ona ima ogroman dvorac poput dvorca njenog oca. Takoder, dvorce imaju i njegovi ministri koji mu pomažu u upravljanju administracijom njihove ogromne carevine.

Vjerovatno, on ima iprijesto na kome sjedi? On me vrlo cudno pogleda, a zatim rece: "Da, da, ima".

Taj njegov prijesto je na vodi, konkretnije on je na moru, a nije na rijeci, je li tako?

Džin musliman me tada poceo cudno gledati, a osjetio sam daje kod njega prisutan strah.

Nastavio sam: Brate moj ti si musliman, a musliman se samo Allaha boji. Šejtan nema posla sa muslimanom dok je on pokoran Allahu dž.š. Ti si, mislim, sada takav.

"Jesam, jesam, hvala Allahu! Samo za cetiri mjeseca ja sam Kur'an naucio napamet".

Pa odkud onda Iblisu i njegovoj vojsci moc da tebi naude. Ti si od njega mocniji, jer tražiš utocište i zaštitu od Allaha.

"O da, da! Pouci me, Allah ti dao svako dobro. Osjecam da mi se srce smiruje".

Rekao sam mu: Nedavno sam citao predaju o savremenicima Zul-Karnejna, mislim da je bio Makedonski iako to ne piše u Kur 'onu. Tokom jednog svoga putovanja oni su stigli do mjesta gdje je bila

sama voda. Tada su ugledali jedno ostrvo na kojemu su vidjeli narod koji je imao psece glave, a zubi su im iz usta virili poput vatrenih plamicaka. Ukrcali su se na lade da se bore protiv njih. U daljini su ugledali blistavo svjetlo. Kad su bolje pogledali ugledali su dvorac od kristala iz kojega je izlazio taj cudni narod. Zulkarnejnje htio da ude u taj dvorac ali ga je sprijecio filozof Behram, koji ga je obavijestio da je svakog onog koje ušao u taj dvorac obuzeo strašan san i kada bi zaspao, oni bi ga rastrgali. Tako da se iz njega nikada niko nije živ vratio...

Cuvši ovo, on od straha ustuknu malo nazad i rece: "A koti je to kazao?"

Rekoh: Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio. Zar nisi imao priliku da u Muslimovom Sahihu procitaš hadis Allahovog poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio, u kome je kazao:

"Iblisovprijestoje na moru. On odatele šalje cete da zavode ljude i šire smutnju i nered. Kod njega najveci stepen ima onaj ko napravi više nereda. "

Zar ovo nije Iblisov dvorac?

Džin musliman rece: "Možda je to, a možda je i neki drugi". Sta znaci to, i neki drugi?

"Iblis ima više dvoraca, koje koristi dok obavlja svoje poslove. Takoder, i njegova najstarija kcerka ima dvorac, kojeg straža cuva, a, takoder, i njegovi sinovi i žena imaju ogromne dvorce iz kojih rukovode svim pokvarenim i lošim poslovima za ljude, a koji su po volji Iblisa, jer ga oni svi drže njihovim bogom".

Uredu, a gdje je onda glavni Iblisov dvorac?

Nakon izvjesnog kolebanja rece: - Tamo kod vodene pregrade, za koju Uzvišeni Allah dž.š kaže:

"Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njih je pregrada i oni se ne mješaju - pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete?" (Er-Rahman, 19. i 20.)

Prijatelju, da li se pregrada odnosi na mjesto gdje se dodiruju rijeka i more, ili gdje se dodiruju dva mora?

Malo je zašutio, a potom rekao: "Znaci to što si kazao!"

Pa gdje se tacno nalazi? Šutio je i pokušavao da izbjegne odgovor!

Je li glavni Iblisov dvorac na trokutu Bermuda?

(Zablještale su mu oci, iznenada mu se pocelo spavati, pao je u stanje depresije kakvo do tada na njemu nisam primjecivao.)

Zatim sam rekao: Zar Iblisova vojska ne stoji iza mnogih nesreca u kojima su nestali brojni brodovi i avioni, zjedno sa posadama i putnicima u njima? Putnici u tim mjestima su nemuslimani tako da kod sebe nemaju onoga što bi ih štitilo i cuvalo neprijateljstva šejtanskog.

Ako se neko uspio i spasiti takvi su rijetki. Šejtani su se sa njima puno poigravali. Prestavljali su im se u raznim likovima tako da se nisu nicega sjecali, i izgledali su kao ludi, kao oni kojima se svašta pricinjava.

Džin musliman je šutio dok sam ja ovo govorio, a potom je rekao: "Jednog dana cu ti otkriti više".

Ne, nego cu ja cijelom svijetu, uz Allahovu pomoc, otkriri istinu o tajanstvenom trokutu i drugim slicnim njemu, a ti znaš da ja to mogu i umijem.

Rece: "Stvar je upravo takva kako sije opiso".

Logicno daje takva. Dogadaj sa letom broj 19 je taj koji je otkrio slucaj trokuta, a potom i druge nesrece koje su se dogodile kasnije.

"Ta pojava je prisutna od davnina. Lovci iz ovih krajeva uvijek su se bojali uci u tu zonu. U njoj su nestajali i najveci gusari koji su pokušavali tuda proci bez Iblisove dozvole".

A daje li on dozvolu za prolazak? "Ponekad..."

Zacudeno sam rekao: A kako to?

"Neki su od njega tražili utocište govoreci: Tražimo utocište od gospodara ovog mora, da nas zaštiti od svih vidova neprijateljstva', slicno onome kako su arapi u doba džahilijeta tražili utocište od džina, kada bi prolazili kroz nenaseljene doline i pustinje. Takoder, ponekad se zadesi u avionu ili u brodu po neki sihirbaz koji ima veze i ugovore sa šejtanima..."

A kako ti objašnjavaš fizicki nestanak aviona ili broda?

"Oni se ostavljaju u posebna Iblisova skladišta... ili ih milioni šejtana prikriju i zaklone".

Ja znam da mi ti o ovome neceš kazati potpunu istinu. "Necu kazati više od ovoga što sam ti rekao..."

A šta ti misliš o onima koji tvrde da postoje svemirski brodovi, koji se povremeno javljaju, a koji stoje iza tih nestanaka?

"A na šta ciljaš?"

Neki misle da postoje odredena bica koja dolaze sa drugih planeta, te da oni, te stvari cine. To znaci da je trokut Bermuda centar gdje ta bica koja su razumna, vrše neke probe, jesi si li ti šta od toga vidio?

Džin musliman rece: "Ja, dragom Allahu hvala, putujem na sve strane vec više od stotinu godina, nikada i nigdje nisam vidio stvorenja s drugih planeta. Što se tice trokuta Bermude vec sam ti otkrio o njemu neke tajne".

Znaci ti time priznaj eš da mi imaš još novoga kazati? "Logicno da imam", rece on, "samo su to tajne".

Zar i za mene, nakon ovolikog povjeren]a i nakon što sam te zavolio u ime Allaha?

"Zaklinjem se Velikim Allahom da i ja tebe volim u ime Allaha, i nisam se ugodnije osjecao u kuci nijednog covjeka kao što sam u tvojoj".

Rekoh: Zavolio tebe Allah dž.š u cije ime si ti nas zavolio.
RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

ŠEJTANI ZADUŽENI ZA STIDNA MJESTA

Džin musliman rece: "Postoje grupe, cete pa i citavi odredi šejtana koji su zaduženi specijalno za stidna mjesta".

Želio bih da to bolje pojasniš citaocima.

"Neki šejtani žive u maternicama i polnim organima bludnica i prostitutki, kako bi uljepšavali prostituciju i njima i onima koji se sa njima sastaju. Ukrašavaju mu je do te mjere kako bi im ponovo došao da bi zavolio prostituciju".

Da li uistinu žive u maternicama prostitutki ili im samo došaptavaju?

"Stvarno, kunem se Velikim Bogom! O, koliko je samo šejtana i džina meni priznalo da su došli iz maternice i polnog organa te i te osobe".

On potom nastavi: "Neki šejtani žive u cmarovima nekih muškaraca ili žena kako bi homoseksualizam predstavili lijepim i ugodnim. Neki opet žive u polnim organima odredenih žena kako bi im uljepšali lezbejstvo. Neki od njih žive u klaonicama gdje se krv proliva. Neki žive u javnim kucama, kako bi došaptavali onima koji tamo dolaze da dolaze još cešce i da dovode i svoje prijatelje.

Sto se tice plesnih dvorana koje vi nazivate diskotekama ili diskovima, to su mjesta u kojima boravi na hiljade šejtana. Zato se cesto dešava da mnogi koji tamo odlaze budu opsjednuti i da polude. Šejtani izuzetno mnogo vole pjesme i muziku i uživaju toliko u plesu da vi to prosto ne možete ni pojmiti".

Da li to važi i za islamske kao i neislamske zemlje?

"Da", rece on. "Šejtan želi propast covjeku pa ma gdje bio. On zna da cinjenje ružnih i bestidnih djela uzrokuju mnoge bolesti od koje su neke kobne po covjeka i koje ga vode u smrt. Iblis stalno upozorava ostale šejtane da svakog momenta postoji opasnost da neki kršcanin, Židov ili komunista primi islam. Iz tog razloga je nužno, po mogucnosti, svakog takvog uništiti prije nego li se to dogodi kako bi život završio kao nevjernik. Iz tog razloga ne postoji u Americi i Evropi nijednajavnakucaukojoj se šejtani nisu ugnijezdili i umasovnom broju okupili. Što se pak tice barova i ostalih kuca u kojima se alkohol toci ili proizvodi, one su takoder stjecište šejtana i svih džina nemuslimana jer oni strašno vole alkohol, njegov smrad i opijanje".

RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

JA VJERUJEM U POSTOJANJE DRUGIH RAZUMNIH BICA OSIM LJUDI, DŽINA I MELEKA

Rekao sam mom prijatelju: Ja sam odanih koji vjeruju da postoji život i nekih drugih razumnih bica kao što je život ljudi, džina i meleka samo na nekoj drugoj planeti izvan Zemlje.

''Ja ne poricem, Allah to zna najbolje, a imaš li za to kakav dokaz?''

To je intelektualni dokaz koji se u meni javio na temelju mog razmišljanja o Kur 'anu.

''Iznesi ga i pouci i mene onome cemu je tebe Allah poucio''.

Uzvišeni Allah kaže: ''Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naredenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojini sve obuhvata!'' (Talak, 12.)

O ovom je Ibnu Kesir u svom Tefsiru prenio od Ibnu Abasa daje kazao: - Kada bi vam pojasnio njihovo znacenje vi bi ga negirali,- a nekom covjeku je rekao o znacenju: ''i isto toliko zemalja '', šta misliš da ti ne kažem pa da malo sam razmisliš? ''

''To znaci da postoji još sedam zemalja osim ove?'', upita on.

Da, rekoh. Na to upucuje sam ajet. ''Znaci i na njima su stvorenja poput nas?''

A je li to teško onome koji je sve iz niceg stvorio, neka je Uzvišen i Slavljen; ''i zaista On može kada nešto hoce, samo za to rekne ''Budi''- i ono bude'', a uz to

imam i razumski dokaz.

''Kakav?''

Da li je logicno da je onaj što je napravio Empier State najviši neboder na svijetu koji ima 102 sprata, da gaje napravio samo zato da bi on sam stanovao u njemu, i to samo najednom njeovom spratu?

''Ne, nije logicno'', rece on.

Takoder je nelogicno da bi Uzvišeni Allah dž.š - koji je stvorio razna bica, o kojima mi i ne znamo, niti je naš razum kadar da sve pojmi - sedam zemalja o kojima Kur 'an govori, stvorio bez svrhe. Možda na njima žive bica koja su naprednija od nas i koja od nas daleko više znaju. A ako to nije tako zašto bi onda Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, kako je od njega preneseno kada bi htio da ude u neko nasilje govorio: ''Gospodaru sedam nebesa i onoga što one pokrivaju, i sedam zemalja i onoga što one na sebi drže, i Gospodaru šejtana i onih koje oni zavode, i Gospodaru vjetrova i onoga što oni siju, mi od Tebe tražimo dobro ovog naselja i njenih žitelja, a tražimo od Tebe utocište i zaštitu od zla ovog naselja, njenih žitelja i zla svega stoje u njemu. ''....21

Ovo je dokaz odMuhammeda, Allah ga blagoslovio i spasio, da na ovih sedam zemalja postoji nešto o cemu mi ne znamo, a Allah to opet najbolje zna.

21 Zabilježio ga je Taberanija sa senedom koji je pouzdan


Džin rece: ''Postoje li kakvi dokazi o kontaktu tih stvorenja pomocu letecih tanjira sa ljudima?''

Da, bilo je nekih slucajeva. Medutim, ja mislim da su to bili kontakti od strane nekih napredih džina pošto njihov opis odgovara opisu džina. Vecina njih je patuljastog oblika, ili su izuzetno visoki, a ja znam da se džini mogu preobraziti u razne oblike pa i u dugacke. Osim toga njihov miris im lici na sumpor šibice.

Ovdje me je džin musliman pažljivo posmatrao, a potom rekao: ''Da, da, taj opis i miris odgovaraju opisu i mirisu džina''.

KOSMICKE LETJELICE I NEKI DETALJI O NJIMA

Rekao sam mu: Uredu... Ja cu tebi Mustafaprocitati nekoliko detalja o njihovom izgledu ipokazacu ti neke slike, pa mi reci šta ti misliš o tome.

''Uz Allahovu pomoc reci cu ti istinu''.

Ovdje je pisac iznio svjedocenja nekoliko ljudi u Americi i drugim mjestima koji su vidjeli kako kažu te vanzemaljce i detaljno ih opisali kako izgledaju i oni i njihovi leteci tanjiri kojima su dolazili. Potom sam mu pokazao kopije pisama koja su oni ostavili tim ljudima, a na kojima je bio i njihov pecat. Nakon svega toga stoje cuo i vidio ta pisma...

Džin musliman, kadaje sve to cuo i vidio, rekao je: ''Zaklinjem ti se Svevišnjim Allahom, da su to bili džini. Ovo su pecati džina, dobro ih poznajem, a dobro poznam i svoj narod. Svi ti vanzemaljci kako ih vi nazivate su, zapravo, džini ili šejtani, u to ni najmanje ne trebate imati sumnje''.

RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

SNIMANJE TROKUTA BERMUDA

Džin musliman veli: ''Kazacu ti jednu novu vijest. Amerika, Engleska i Njemacka u saradnji nastoje da otkriju tajnu Bermuda. Oni su postavili novi satelit da snima ovo podrucje i nikada ništa nisu otkrili. Kaži im da se bez potrebe ne zamaraju. Država koja se nalazi tamo je nevidljiva, ta država je po mnogo cemu ispred njih i oni njene tajne ne mogu dokuciti. Ona nema nikakve moci nad vama ukoliko se pokorite Uzvišenom Allahu''.

Mnoge je od stanovnika tog podrucja Allah uputio u islam.

''Ja sam uvjeren kada bi musliman prošao kroz to podrucje uceci Kur'an, da mu ništa ne bi mogao ni Iblis ni njegova vojska''.

Rekoh: Subhanallah! To je tacno, Uzvišeni Allah dž.š je istinu kazao: ''Kada hoceš da uciš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog, on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svog pouzdaju; njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnini smatraju.'' (Nahl, 98.-100.)

Buharija i Muslim prenose da je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, rekao Omeru b Hatabu:

''Sine Hatabov! Kada se šejtan s tobom susretne na putu on skrene drugim putem. ''

Ali prijatelju moj ko ode tamo on se ne vraca pa makar bio i musliman, ukoliko ne posjeduje opremu kojom se može suprostaviti toj ogromnoj carevini na cijem je celu licni Iblisov prijatelj.

(Džin je u tom momentu zašutio, cudno me je gledao, i nije prozborio ni rijeci.)

TROKUT FORMOZA... IIBLISOVA UPRAVA

Rekao sam mom prijatelju: A šta misliš o podrucju koje nazivaju ''Šejtanska jama'' na Formozi? To je podrucje u vidu trokuta i nalikuje na Bermudski trokut. Nazivaju ga ''Šejtanskajama'', a nalazi se na trouglu Formozi''? Na njemu se dešavaju potpuno iste stvari kao i naBermudima, cak su po nekima i gore.

Džin rece: ''A je li to podrucje gdje se spajaju dva mora?''

D a, jeste. Naucno je dokazano, daše na tom podrucju dodiruju tople i hladne morske struje!!!

''Reci cu ti jednu tajnu, koju ce ljudi prvi put saznati''.

A koju?, upitah. ''Sva podrucja gdje se dodiriju dva mora, ili gdje se spaja

toplo sa hladnim, su pogodna mj esta za Iblisove dvorce i dvorce njegovih ministara koje je on postavio na odredene funkcije u njegovoj državi ili carevini''.

Ima li to kakve veze sa znacenjem Muhammedovih, Allah ga blagoslovio i spasio, rijeci kada je zabranio da se sjeda izmedu sunceve svjetlosti i hlada, rekavši daje to mjesto gdje sjede šejtani, ili je to samo dodatno pojašnjenje za ove Poslanikove smjernice?

Džin ce na to smješeci se: ''Ovo je blisko tome, ili ovo spada u to. Šejtani svi odreda vole proturjecnosti. Za njih je najodabranije mjesto za sjedenje ono što je pola u hladu, a pola u suncu, ili ono što je pola u hladnom, a pola u vrucem''.

A zašto te proturjecnosti?

''To je nešto, što ljudi ne mogu da shvate, a dovoljno je da ti kažem daje u tome snaga i moc šejtana.

A da li svi džini tu sjede?

''Ne, nego samo šejtani. Iblisovo potomstvo se razlikuje cak i po nacinu sjedenja''.

Hoceš li mi nabrojati Iblisovih dvanaest dvoraca?

''Nisu mi poznati, ali znam da mu je država ogromana, da nas Allah sacuva od njega, njegove vojske, njihovog ludila i njihovog prisustva''.

Uzvišeni Allah dž.š kaže: ''Ko se boji Allaha dace mu izlaz iz teških situacija...''


RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

DŽINI NJIHOV NACIN ŽIVOTA, NJIHOVA MOC, OBLICI I VRSTE

ŽENIDBA I UDAJA KOD DŽINA

Život džina je dosta slican prirodnom životu ljudi. I kod njih postoji ljubav i mržnja, sloga i neslaganje, prijateljstvo i neprijateljstvo!!

Njihova veselja se razlikujupo svojoj vanjštini, obicaju, a i po troškovima, izmedu jedne i druge klase, a razlikuju se od jedne porodice do druge i od jednog grada ili države do druge.

Polni odnos izmedu džina muškog i ženskog pola je isti kao i kod nas ljudi. I kod džina postoji erekcija, sperma, strast, težnja, ljubav, simpatija, osjecaj, koji se ni u cemu ne razlikuju od ljudskih.

TRUDNOCA I RAÐANJE

Odgovarajuci na moja pitanja džin kaže: "Prva bracna noc kod džina je ista kao i kod ljudi. Osamljuju se muškarac i žena. On joj te noci oduzima nevinost koju joj je Allah dž.š stvorio kao znak njenog djevicanstva. Cast i obraz u svijetu džina imaju ogromnu vrij ednost kao i kod ljudi, cak možda i više nego kod ljudi, iako ima tu i tamo i pokvarenih džinica''.

U kojim godinama se ženite?

"Obicno odmah nakon punoljetnosti. Pretežno vrijeme za ženidbu u svijetu džina je od 170. do 200. godine. Vrijeme i do 250. godine se smatra blagovremenim. Poslije tog perioda se smatra zakašnjelim kao kod vas kad se neko oženi u cetrdesetoj godini ili poslije toga".

Što se tice trudnoce i radanja, da li žene pri tome osjecaju poteškoce i bolove ili ne?

"Normalno", rece on. "Rijec je o stvorenju unutar stvorenja. Poteškoce koje osjecaju naše trudnice su daleko vece i obimnije od poteškoca koje osjecaju trudnice kod vas".

Zašto?, upitah.

"Zbog toga", veli on, "što trudnoca kod džinica ne traje od 6 do 9 mjeseci kao kod vaših žena. Kod njih trudnoca traje 15 mjeseci. Nakon tog perioda rada, i pri tome osjeca strašne bolove, posebno ako znaš da u maternici džinice istovremeno bude od 7 do 9 djece. Narocito ukoliko se desi ono što vi

nazivate neocekivanim, kada džinica rodi i po 12 djece odjedanput, i to i muških i ženskih".

A doje li kod vas žene djecu?

"Da," rece on. "Doje, isto kao i žene kod vas, s tom razlikom što dojenje džinskog djeteta traje, toliko koliko traje vaš cijeli život. Novorodence kod džina duži period se ne mice i ne govori, uglavnom samo spava".

A poslije toga?

"Poslije toga raste, uci, ide u školu pa na fakultet, isto kao i kod vas. S tim što mi kod ucenja imamo nešto naprednije metode i proucavamo one znanosti koje odgovaraju potrebama džina. Neki od nas studiraju medicinu, neki tehniku, neki književnost, neki opet žurnalistiku i novinarstvo itd. Potpuno isto kao i kod vas, s tom razlikom što mi izucavamo samo ono što nam je potrebno".

BRAK IZMEÐU LJUDI I DZNA NIJE MOGUC OSIM KADA...

Pitao sam svog prijatelja: Šta kažeš na price onih koji vele da postoji mogucnost braka izmedu džina i ljudi?

"To je apsulumo nemoguce. Radi se o sasvim razlicitim stvorenjima. Džini imaju svoju prirodu, a ljudi svoju. Ako to nije tako zbog cega bi onda Uzvišeni Allah dž.š rekao: "ijedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite; i što izmedu vas uspotavlja ljubav i samilost..." (Rum, 21.)

Ovaj velicanstveni ajet odnosi se i na ljude i na džine. Covjek, prijaznost i smiraj nalazi samo kod žene od svoje vrste, a džin prijaznost i smiraj nalazi samo kod žene od svoje vrste".

Postoje brojni slucajevi koji potvrduju postojanje takvog braka, cak se veli da je jedan od roditelja Belkise bio od džina.

"Vjeruj mi da brak izmedu džina i ljudi nije moguc, osim u jednom slucaju, a to je kada se džin preobrazi u lik covjeka, ili kada se džinica preobrazi u lik žene, a to su izuzetni i veoma rijetki slucajevi. Oni su cista fantazija. Na temelju izuzetaka se ne može graditi stav. I da ti potvrdim, da bi se smirio, ako se desi poneki slucaj braka, tu zacece apsolutno nije moguce, svejedno da li se tu radilo o mužu džinu, od kojeg žena apsolutno ne može zanijeti ili se radilo u mužu covjeku, od kojeg džinica ne može zanijeti".

Kako to?

"Zato što je sperma kod džina sasvim drugacija i od nje se ne može formirati dijete, a i maternica džinice je sasvim drugacija od maternice žene".

Onda to znaci daje tvrdnja, da je jedan odBelkisinih roditelja bio džin, neosnovana i netocna?

"Apsulutno, tu sumnje nema. Ljudska sperma u maternici džinice, mijenja svoju prirodu iz temelja, a takoder i sperma džina u maternici žene. Da to nije tako, kako bi se kod džina radali potomci koje se ne vide, a kod ljudi potomci koji se vide. Svako od njih ima svoju prirodu. Ovi su jedna vrsta Božijih stvorenja, a ti su, druga".

KADA SE DOGAÐA PROSTITUCIJA ŠEJTANA ILI DŽINA SA ŽENOM OD LJUDI?

Pitao sam: A šta veliš o Vjerovjesnikovom hadisu gdje kaže: "Kada covjek ima odnos sa ženom, pa prije toga ne prouci Bismillu, dode džin i skupa s njim ima odnos sa njegovom ženom ".n

"To je istina... i time je Vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, samo upozorio svakog pripadnika islama da se od džina pokvarenjaka ili šejtana može zaštiti ucenjem Bismille kada hoce da stupi u spolni odnos sa svojom suprugom. Lijepo bi bilo kada bi u tom momentu kazao i ovo: 'Allahu moj odstrani od nas šejtana i odstrani ga od onoga što ceš nam podariti'. Ili da kaže: 'U ime Allaha, drugog Boga osim Nj ega nema'. Ukoliko ništa od spomenutog ne izgovori šejtan ili džin ce prisustvovati i skupa sa njim opciti sa njegovom suprugom. I ne samo to, nego postoji mogucnost da on svoju spermu izbaci skupa sa spermom covjeka, a to može da uništi plod. Mnoge žene su daleko od bogobojaznosti i zikrullaha, pa ih džini ili šejtani opsjedaju do te mjere da su prisutni kad god one imaju odnos s muževima i skupa sa njima imaju odnose, i logicno, svaki put u njih izbacuje svoju spermu".

I od nje se formira plod?

On ce na to: "Ne, nego ona pokvari covjekovo sjeme ukoliko on izbaci vecu kolicinu sperme, i ta žena obicno pobaci. Prošle sedmice sam uz Allahovu pomoc istjerao džina23 kojije jednoj ženi cetiri puta uništio plod".

Moj prijatelj džin musliman mije spomenuo ime žene i odakle je, ali cu to zadržati kao tajnu, jer mi je to u povjemju kazao.

Potom je nastavio: "Ovo ti je dokaz za ono što sam ti ranije rekao a to je da brak izmedu džina i ljudi nije dozvoljen, a ako se i desi, to je izuzetak pa se tretira prostitucijom koju džin ili šejtan uradi sa nekom ženom, jer mu je to ona svojom nemarnošcu prema vjerskim propisima i zikrullahu omogucila".

23 Ovo su rijeci džina muslimana.

JE LI HERMOFRODIT SE SEJTANSKO ILI DŽINSKO DIJETE

A šta velišza rijeci koje se pripisuju Ibn Abasu daje rekao: "Ukoliko covjek stupi u spolni odnos sa ženom dok je pod menzesom, u tome ce ga preteci šejtan pa ce ta žena roditi hermofrodita24, a hermofroditi su džinska djeca ".25

Iznenadio me rijecima: "Da, to j'e istina. Polni odnos sa ženom dok je pod menzesom uzrokuje radanje hermofihodita. Osim toga postoji mogucnost kvarenja sjemena od cega žena može imati teške posljedice, cak i covjek može imati posljedica od toga".

A na koji se nacin ovdje istovremeno formira zacece od sjemena covjeka i džina?

"Božijom voljom. Ništa ti od toga više ne mogu kazati. Dovoljno je znati daje Allah dž.š zabranio odnos sa ženom dok je pod menzesom. Ko tu zabranu prekrši, neka samo sebe kori, ukoliko mu se rodi hermofrodit".

24 Hermofrodit je dijete koje ima oba spola, i muški i ženski.

25 Ibn Džerir prenosi od Ataa daje Ibn Abbas kazao: "Heimofroditi su džinska djeca." Neko gaje upitao, akao to? A on rece: "Uzvišeni Allah i Njegov poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, su zabranili da covjek ima polni odnos sa ženom dok je ona pod menzesom. Ukoliko to neko uradi, šejtan ga pretekne u tome i ona rada hermofrodita''

VRSTE DŽINA

Ranije smo istakli da džini zauzimaju vecinu zemljina površine, kako na kopnu, tako i na moru ili u zraku. To ce nam biti daleko jasnije nakon što progovorimo o vrstama džina. Istina, ovo pitanje spada u ona koja je veoma teško u potpunosti rasvijetliti i pojasniti, no mi cemo pokušati.

Rekao sam džinu muslimanu: Možeš li mi nabrojati sve vrste džina?

"Sa aspekta njihovih tenova i boja, ima ih: crvenih, bijelih, crnih, žutih i drugih vrsta boja koje su prisutne i kod ljudi. Sa aspekta njihova porijekla ima ih mnogo, toliko da ih nije moguce nabrojati. Medutim, malo ce nam pobližu sliku o tome dati hadis Muhammeda, Allah ga blagoslovio i spasio, u kome on kaže: 'Džina ima tri vrste: jedna trecina njih imaju krila i lete po zraku, jedna trecina ih je u liku zmija i pasa, a jedna trecina onih koji se spuštaju i dižu tamu gdje žele'.26 Svaka od tri spomenute vrste unutar sebe imaju razlicitih podvrsta. Naprimjer: psi. Oni su u osnovi jedna vrsta džina, ali je izrazito crni pas koji ima dvije bijele tacke iznad ociju, šejtan zlocinac, kojega je dozvoljeno ubiti. Zato, ukoliko vidiš takvog ne ostavljaj ga, nego ga ubij".

Jesu li ti psi u obliku šejtana - koje je Allah unakazio i izoblicio, ili su oni uistinu šejtani koji se pretvaraju u lik crnog psa, a dvije bijele tacke iznad njihovih ociju su samo znak da su to oni?

26 Bilježi ga Bejhekija u Sunenu i Hakem u Mustedreku sa pouzdanim senedom.

"Možda su i psi koje je Allah dž.š izoblicio, Allah najbolje zna... Medutim, ova vrsta šejtana se ne može preobrazit u drugi lik. Oni spadaju u onu vrstu prokletih šejtana, koju je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, dozvolio ubijati, pa ih ubijajte".

Uredu! To toliko opširna, as ta veliš za zmije?

"Ima puno zmija cije je porjeklo od džina, a i puno zmija koje su stvarni džini preobraženi u njihov lik. Samo postoje dvije vrste zmijau ciji se oblik džini ne mogu preobraziti. Njih smiješ ubijati bez kolebanja. Sve ostale si prije ubijanja dužan upozoriti. Pa ukoliko nakon tvog upozorenja pokuša bježati ostavi je. U protivnom spomeni Božje ime i ubij je!"

A koje su to ovije vrste zmija u ciji se lik džin ne može preobraziti?

"O njima nas je obavijeste Muhammed, Allah ga blagoslovio i spasio, a to su: Kusorepa otrovnica, i otrovnica koja ima dvije crne pruge na ledima. Njih dvije su najopasnije".

A ostale?

"Sve ostale upozori do to tri puta. Pa ukoliko nakon toga pokušaju pobjeci, ti ih ostavi (jer su džini), a ukoliko ne pokušaju pobjeci onda ih ubi, jer se radi o obicnim zmijama, a nama muslimanima je naredeno da zmije ubijamo".

Tako je, rekoh ja. Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je istinu kazao, a šta veliš za macke?

"Izrazito crna mackaje pretežno šejtan. Što se tice ostalih, džini se mogu preobraziti i u njihove likove. Posebno se džinice vole pretvarati u macke svjetlih boja ili u bijele".

MOGUCNOST PREOBRAŽAJA I UTJELOVLJENJA

Pitao sam: Da U mogucnost preobražaja i utjelovljenja u željeni lik posjeduju sve vrste džina? Što znaci, daje to svaki džin kadar uciniti?

"Ne, ne posjeduje", rece on. "Postoje vrste džina koje je Svevišnji Allah tako stvorio tako da se ne mogu preobražavati i utjelovljavati. Kao što je naprimjer covjekov džin pratilac (Karin). Dok je kod covjeka za koga je zadužen da ga prati ne može se utjelovljavati. Kada doticna osoba umre, džin ostaje, jer džini inace duže žive od ljudi, tada se može preobražavati i utjelovljavati. Takoder, postoje vrste džina, koji se ne mogu utjelovljavati zbog svojih ogranicenih mogucnosti, pošto utjelovljavanje zahtijeva ogromnu snagu. Iz toga razloga su to u stanju samo džini demoni (Kriti). Maridi, džini koji su dosta mali i slabiji, to ne mogu dok ne odrastu i ne zadu u godine. Uz godine oni dobiju i snagu. Tada i oni mogu ali samo do odredene granice. Takoder, i kod šejtana postoje oni koji se mogu utjelovljavati i oni koji to ne mogu".

To je strašna stvar. Postoji mogucnost da se džin nemusliman ili šejtan preobrazi u lik covjekovog prijatelja ili rodaka ili pak, u lik ženinog muža!

"Ne, ne može! Testvari neidu dotog stepena. Cin preobražaja utjelovljenjaje za džine ili šejtane veoma težak. Za to je potreban veliki fizicki i duševni napor kakav teško možeš i da zamisliš. Utjelovljenje se ostvari za minut, ili za nekoliko minuta ovisno o snazi i moci džina. Iz tog razloga je veoma teško cak i ne zamislivo da se džin preobrazi u lik ženinog muža ili lik nekog covjeka i u tom stanju ostane dugo. Osim toga, tu postoji još nešto što cu ti otvoreno kazati. Džini ili šejtani se plaše ljudi. Oblik u koji se džin ili šejtan preobrazi obuzdava ga. Tako, ako bi ga neko u tom obliku šcepao ili ga ubio, on bi stvarno umro. Ili ako bi ga šcepao i nad njim ucio Ajetul - Kursiju, on bi se sav tresao i drhatao. Možda da bi od toga dobio i srcani napad i umro. Tako da povjerenja izmedu džina i covjeka nema''.

A zbog cega, šejtan ili džin, osjeca poteškoce prilikom utjelovljenja u neki lik ili oblik?

"Covjek nije svjestan koliki su trud i snaga za utjelovljenje potrebni. Naša priroda je ona u kojoj nas je Uzvišeni Allah stvorio. Naš pokušaj da izidemo iz te prirode u neki drugi lik ili oblik uz Allahovo odredenje jer nam je on dao tu mogucnost, dovodi nas u situaciju da zbog toga placamo veliku cijenu; svojim nervima i svojom psihom, pa cak i svojim tjelesnim organima, koji nakon što se ponovo povratimo u svoje prirodno stanje, budu iscrpljeni i oslabljeni, tako da je potrebno dosta vremena da se opet sve vrati u normalno stanje. Kakvo samo opterecenje i strah džin ili šejtan osjecaju pri pomisli da se trebaju preobraziti u drugi lik. Osim toga, mnogi džini se plaše ljudi jer su svjesni da neki ljudi znaju uspostaviti kontakt sa ovim svijetom, pa se boje da ih doticni ne bi optužio poglavici njihovog plemena ili grada, pa da budu osudeni i zatvoreni".

To znaci da vi imate zakone, sudove, sudije itd.

"Da", rece on. "Džini muslimani upotpunosti primjenjuju islam, daleko bolje nego što ga primjenjuju ljudi. Što se tice džina nemuslimana, svako od njih primjenjuje svoje zakone. Pošto ih ima i komunista, i budista, i Židova i kršcana, svako postupa po svom zakonu i prema svojoj ideologiji.

RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

KARIN... I SVJETSKA IZMIŠLJOTINA (O SPIRITIZMU)

Abdulah b. Mesud veli da je Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, rekao: ''Nema nikoga medu vama a da uz njega nije odreden dvojnik od džina. A jeli i uz tebe Allahov poslanice, upitaše prisutni. Jeste odgovori Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, s tim što je mene Uzvišeni Allah potpomogao pa je moj primio islam, tako da mi došaptava samo lijepe stvari''.27

VJEROVJESNIKOV JE KARIN (DVOJNIK) UISTINU PRIMIO ISLAM I JOŠ UVIJEK JE ZIV

Rekao sam mom prijatelju džinu muslimanu: Postoji nesuglasje medu nekim islamskim ucenjacima i komentatorima hadisa u pogledu znacenja Vjerovjesnikovih, Allah ga blagoslovio i spasio, rijeci ''Fe esleme''. Neki vele daje Vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, ovu rijec izgovorio safethom ''Fe esleme'' koja u tom slucaju znaci da je Poslanikov džin dvojnik uistinu se pokorio Allahu dž.š, i primio islam, dok neki tvrde daje Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, ovu rijec izgovorio sa damom ''Fe eslemu '' što znaci ''pa sam se spasio '' kao daje Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, za sebe rekao da se spasio od zla svoga dvojnika, koji je možda bio i šejtan, ili pokvareni džin. Sta ti veliš na to?

On (malo zbunjen, a istovremeno i radostan do te mjere da je gotovo zaplakao) rece: ''To nesuglasje se javilo kasnije.

Što se tice ashaba oni su od samog pocetka znali da je Muhammedov a.s dvojnik (Karin) uistinu primio islam.

A kako i ne bi kada je stalno bio uz Muhammeda a. s.

O, kada bi ljudi istinski znali koje Muhammed a.s. i kakvo je njegovo mjesto kod Allaha dž.š., ne bi nikada slijedili drugi put, osim njegovog, niti bi postupali drugacije osim u duhu onoga sa cinije on došao. Vjerovjesnikov, Allah ga blagoslovio i spasio, dvojnikje primio islam onog momenta kada je Muhammed a.s. cijelom covjecanstvu rekao javno daje musliman''.

S obzirom da džini prilicno dugo žive, nadam se da necu biti dosadan ako te upitam da lije Muhammdov a.s. džin dvojnik još uvijek možda živ?

''Jeste'', rece on, ''a stanuje u Bekiji''.28 On redovito drži predavanja i poucava džine muslimane propisima vjere, tumaci im Kur'an i objašnjava hadise Allahovog Poslanika, Allah ga blagoslovio i spasio. Vecina džina muslimana, ako ne i svi (iz svih krajeva svijeta) odlaze kod njega i od njega uce vjeru. Da ti je vidjeti kakva je ogromna stiska i gužva oko njega ti bi pao Allahu na sedzdu iz zahvale što si vidio ta ogromna stvorenja''.

Nadam se, takoder, da necu biti dosadan ako upitam kako se ori zove?

''ZoveseHabibul-Hadi''.

Prenijeceš mu od mene selom i reci mu: ''taj i taj Allahov rob te voli u ime Allaha ''.

On rece: ''Zavolio tebe onaj radi koga ti njega voliš''.

CUDA (KARINA) OD DŽINA

Ja upitah: Da li je dvojnik (Karin) kod svakog muslimana, musliman?

''Ne, nije'', rece on. ''To nije ni slicno. Kod nekih muslimana je dvojnik nevjernik ateista, kod nekih je komunista, kod nekih je Židov, a kod nekih je opet kršcanin. On može biti bilo koje vjere ili pak, nevjernik. Takav dvojnik u muslimana biva na lijevom ramenu, i nagovara ga i navodi na zlo. Takav musliman je u velikoj opasnosti. Možda bi njegov dvojnik pod njegovim uticajem i primio islam i bio bogobojazan i dobar kada bi on sam bio iskreni vjernik''.

Postoji li i kod kršcana, Židova i sljedbenika drugih vjera džin dvojnik?

''Džin dvojnik postoji kod svakog covjeka koji mu uljepšava ono stoje loše. Zato je na njemu ili da prihvati uputu i vjeru islam, kako bi po ugledu na njega to uradio i njegov dvojnik a što bi znacilo spas i za njega i njegovog dvojnika, ili da ostane na sranputici, što znaci propast i za njega i njegovog dvojnika džina''.

To znaci da covjek ima utjecaja na džina dvojnika, kao što i on ima utjecaja na covjeka?

''Da'', rece on, ''s tim što je covjekov utjecaj veci. Procitaj sljedece rijeci Uzvišenog Allaha dž.š.''

''A drug njegov ce reci: Ovaj, pored mene, spremanje. Baci u džehennem svakog nezahvalnika, inatdžiju, koji je branio da se cine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio, koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao, - zato ga baci u patnju najtežu! A drug njegov ce reci: Gospodaru ja ga nisam silom zvao, sam je u velikoj zabludi bio. Ne prepirke se preda Mnom - reci ce on - još davno sam vam zaprijetio, Moja rijec se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravican. Na Dan kad upitamo džehennem: Jesi li se napunio? - on ce odgovoriti Ima li još? A džennet ce biti primaknut cestitima,nece biti ni od jednog daleko.'' (Kaf, 23. - 32.)

Zatim je nastavio: ''Reci cu ti nešto važno o dvojniku. Ukoliko je dvojnik musliman on te voli pazi i štiti uz Allahovu dozvolu, od mnogih nesreca i nedaca, pomaže te i podstice na pokornost Allahu dž.š. Podsjeti te na namaz ako si ga zaboravio, a probudi te ako prespiš. Ako ti pojacaš ibadet, time i njemu daješ vecu volju i snagu, radi toga on moli Allaha dž.š za tebe i zahvaljuje ti. On te ne napušta osim u momentu kada hoceš imati odnos sa ženom iz stida. Ukoliko se sa ženom zakljucaš, u tom slucaju on spava vani. Kada nastupi vrijeme namaza on te napusti za trenutak dok obavi namaz. Za tren oka on se nade pored Kjabe, obavi namaz u haremu i odmah se vraca. Ukoliko je dvojnik loš on boravi na lijevom ramenu i došaptava ti loše stvari. Pokušava da te zadrži od namaza, stješnjava ti tvoja prsa svojim došaptavanjima, narocito kada uciš Kur'an. On te pokušava odvratiti od svakog dobra. Ukoliko ga u svemu tome poslušaš

obojica ce te dospjeti u džehennem. Na Sudnjem danu cete se medusobno prepirati i optuživati, ali vam ta prepirka nece pomoci kao stoje receno u Kur'anu.

Uredu, rekoh mu. Imam jedno važno pitanje, a to je: Šta ako džin dvojnik bude musliman pokoran Allahu dž.š., a covjek musliman posrne i pocini grijeh?

''To pogodi Karina do te mjere da od toga vrlo cesto oslabi i oboli. Prilikom samog cina griješenja dvojnik se od njega udalji, a kada završi sa grijehom on mu se ponovo povrati sav skrhan i žalostan zbog toga''.

Da lije kod žene dvojnik od džina žena ili je i kod nje džin muškarac?

''Logicno je daje kod nje dvojnik od džina žena''.

A kada se covjek oženi sa nekom ženom, da li u tom slucaju njegov dvojnik ženi dvojnicu te žene?

''Ne, ne ženi'', rece on. ''Postoje razlicite vrste džina koji imaju i razlicite mogucnosti. Allah dž.š je ovu vrstu džina stvorio bez strasti i nagona, što znaci da se oni ne žene niti se razmnožavaju. Istina da je on (dvojnik) roden od džina i džinice ali je to posebna vrsta, za koju je Allah dž.š htio da bude takva. Slicno hermofroditima kod vas koji nemaju osjecaja i strasti, s tim što ova vrsta džina nije kao hermofroditi, oni su veoma nježna vrsta džina''.

I DŽINI IMAJU KARINE (DVOJNIKE) OD DŽINA

Dozvoli mi da ti postavim još jedno pitanje, koje mi na um pade.

''Izvoli'', rece on, ''postavi ga!''

Da li ti, kao i mi, imaš karina od džina, ili je kod tebe karin, od sasvim druge vrste stvorenja, ili pak džini možda i nemaju karina?

Smješeci se onrece: ''Subhanallah! Logicno da i ja imam karina, kao Što ga imaju i svi ostali džini. U tome smo potpuno isti. Ono što imate vi, imamo i mi''.

U redu. Dakle ti si u ovom momentu ustanju vidjeti mog karina džina (Abdul-Hadija), a da li si u stanju vidjeti i svog?

''Kako god ti nisi ustanju vidjeti svog karina džina, nisam ni ja svog''.

Subhanallah!, rekoh ja. Zar i ti i on niste džini? ''Subhanallah!'', rece on. ''On je od sasvim druge vrste džina.

Karini su od jedne vrste džina koji se nazivaju (crveni džini). Oni su nježniji od nas i mi ih samo možemo vidjeti u jednom slucaju, a to je ukoliko nekog od nas opsjedne džin, ili popije vodu na kojoj je napravljen sihir''.

Isto kao i kod ljudi?

''Potpuno isto'', rece on. ''I kod nas postoje sihirbazi koji su daleko gori i opasniji od vaših. A pravila su ista. Sve što važi kod vas, važi i kod nas, s j ednom razlikom što vi nas ne možete vidjeti osim u situacijama koje sam ti vec spomenuo''.

Zacudeno upitah: Znaci li to da džin može da obuzme i napadne džina?

''Da'', rece on. ''To je u unašem svijetu prisutno u velikoj mjeri''. A jesi li ti imao priliku vidjeti takav slucaj?

''Jesam. Bio sam u jednoj situaciji da sam lijecio jednog vašeg covjeka od sihra, uz pomoc njegovog karma. Tada mi se otkri, da je i njegovog karma opsjelo i napalo šest drugih džina. Ja sa njim razgovaram, a iz njega jedan progovara na urdu jeziku, potom drugi na na arapskom, i tako redom. Tako da mije to lijecenje bilo izuzetno komplikovano''.
RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

RAZOTKRIVANJE LAŽI O SPIRITIZMU

Upitao sam ga: Da li Karin po izgledu lici na covjeka (za kojega je zadužen) ?

''Logicno dane lici, jer je on džin. Medutim, s obzirom daje on stalno uz njega, s lahkocom se može preobraziti u njegov lik, ukoliko bi ga neko prizvao. On ga može oponašati i u govoru pa obicno tvrdi daje on njegova duša koja se povratila iz svijeta Berzeha, kako bi se odazvala na poziv onoga koji ju je prizvao i kako bi mu odgovorio na postavljena pitanja. On cak može da u potpunosti oponaša i njegov rukopis.

Uredu, rekoh. Ja znam da je prizivanje duša jedna obicna laž i izmišljotina, i da duhovna udruženja koja se time bave šire samo izmišljotine i laži, koje nemaju ništa sa islamom niti sa drugim religijama. Uzvišeni Alah dž.šjejoš davno prekinuo polemike o duši, o cemu govore Njegove rijeci: ''Pitaju te o duši, reci duša je stvar moga Gospodara''29

Kao i rijeci: ''Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio! Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti, pred njim ce prepreka biti sve do dana kada ce oživljeni biti''.30 Berzeh je prva faza džennetskog ili džehennemskog života. Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio i spasio, je kazao istinu: ''Kaburje ili bašca od džennetskih bašca ili provalija od džhennemskih provalija. ''31 Prema tome, Berzeh je tajna i ljudima nije omoguceno daje saznaju, niti im je moguce imati bilo kakav kontakt sa tim svijetom, osim preko lijepih snova... Nakon ovog kratkog uvoda, hoceš li mi dozvoliti da ti pokažem neke slike seansi ''savremenog spiritizma '' o onome što nazivaju ''Utjelovljenje duša''.

''Pokaži!'', rece on.

Šta misliš o ovima dvjema slikama? (Pokazao sam mu neke rijetke slike osoba kojima iz usta vire glave nekoliko osoba, slike koje ipak u ovoj knjizi ne mogu pokazati.)

Gledao je moj prijatelj zacudeno, a onda rekao:

''Zaklinjem se Bogom daje u ovu osobu ušlo nekoliko džina. Gledano odozdo, primijeti se, da ih je pet, koji su snimljeni u momentu njihovog utjelovljenja''.

Jesi li ti siguran da su to džini?

On ce na to: ''Zaklinjem ti se Velikim Allahom da su ovo džini. Zar može postojati džin koji ne pozna svoj narod i njegove mogucnosti?'' (A ondaje cudeci poceo da se pita) kako je covjek mogao snimiti ovo?

30 Sura El-Mu'minun, 99. i 100. ajet.

31 Bilježi ga Tirmizija u Džami'u.

Rekoh mu: Pomocu senzibilnih kamera. Došlo je vrijeme, prijatelju moj, kada covjek pokazuje svoju superiornost na Zemlji, i misli da ce uz pomoc svog znanja uspjeti zagospodariti svime i svacim. (Potom sam nastavio) A šta kažeš za ove slike? (Pokazo sam mu drugu neobicnu sliku)

''To je slika utjelovljene džinice''.

Ali ona se dugo zadržala u ovom utjelovljenom obliku.

''Moguce je to. Ukoliko izmedu nje i sihirbaza koji ju je je pozvao postoji ugovor. Izmedu njih je uspostavljeno cvrsto povjernje, a kada takvo povjerenje postoji onda je džinu moguce da se duže vremena zadrži u utjelovljenom obliku.

Je li i to izuzetak iz opceg pravila? Smješeci se on rece: ''Da, jeste''.

A šta misliš o ovoj kolekciji slika? (Pokazao sam mu više kolekcija takoder neobicnih slika).

A džin musliman rece: ''Kunem ti se, po drugi put, Bogom da su u tim slikama sve sami džini, koji su snimljeni u momentu njihovog utjelovljenja. Oni što izmišljaju laži na Allaha tvrde da su to duše. A da bi te uvjerio da je to izmišljotina i da se tu ne radi o dušama nego je rijec o džinima, neka taj od te duše zatraži da mu donese nešto iz onog života u kojemu ona trenutno boravi, kao travku ili biljku ili slicno.

Ja znam da se radi o džinima, ali sam želio da svijet potvrdu o njihovim lažima i izmišljotinama cuje i od samih džina.

On ce nakon toga: ''Reci cu ti nešto veoma važno... Svi razgovori koje oni obavljaju sa džinima, a koji tvrde da su oni duše i da su

se vratile sa drugog svijeta su notorne laži, jer laž kod džina i šejtana kola njihovom krvlju isto kao što kiseonik kola vašom krvlju. Da nisam iskreni musliman, ja ti ovo nikada ne bi kazao. Sejtani imaju moc dau takvo nešto uvjere samo one ljude koji su slabi uvjeri''
RAZGOVOR SA DZINOM MUSLIMANOM

ISTINA O AMERICKOM CAROBNJAKU DEJVIDU KOPERFILDU

Jednom prigodom ja mu rekoh: Vidio sam na televiziji americkog carobnjaka koji se zvao Dejvid Koperfild, kako to i to radi.

Pokazujuci na televiziju u mom stanu moj prijatelj, kao da ga pozna rece: ''Misliš na onog mladica što se pojavljuje na ovom aparatu, koji nakon uništenja ostane zdrav i koji se diže u zrak bez icega?''

Da, rekoh. Na toga mislim.

''U svijetu džina to je poznata stvar. Izmedu njega i nekog Ifrita postoji ugovor, a Ifrit ima na hiljade vojnika, nastranu što ima pet džina koji su izuzetno snažni i jaki''.

Kao daje uz njega šest velikih džina, plus na stotine hiljada obicnih?

''Da'', rece on. ''Oni ga podižu i nose. On da bi se malo podigao u zrak potrebno mu je na hiljade džina da ga dižu. Što se tice one djevojke koju on u sanduku presjece, to bude džinica preobražena u lik djevojke, koja napusti sanduk kada ga on presijeca, a poslije toga se opet povrati''.

(Nakon što sam mu pokazao jednu kopiju ugovora) upitao sam ga: Da li je Koperfild možda potpisao ovakav ugovor?

Džin u cudun upita: ''Odakle ti to?''

Dao mi gaje neki musliman. On gaje dobio od nekog zapadnjaka... koji mu je rekao daje to ugovor izmedu tog carobnjaka i Iblisa licno.

''Ne, ne to nije istina,'' rece on. ''To je obicna laž. Ovo nisu potpisi i pecati Iblisa. Teško bi se Iblis upustio u to da on potpisuje ugovor sa covjekom. On zaduži nekog od svojih vojnika da to uradi i naredi mu da mu slaže daje on Iblis licno''.

A staje onda stvarno tu istina?

''Istina je da je ovo ugovor izmedu carobnjaka i cerverice džina. Ovdje se jasno vide cetiri pecata i cetiri potpisa. To su cetverica Ifrita?''

A kako to znaš?

''Ovakve pecate sam više puta vidao, a i moj djedje imao ovakav pecat''.

Na kojem je jeziku napisan taj ugovor?

''Ne znam'', rece on, ''ali mi se cini daje ovo starogrcki jezik''. (Kao da se necega prisjeti), rece: ''Budi ubijeden da slicni ovom carobnjaku ne umiru normalnom smrcu. Ukoliko Allah da pa budemo živi, vidjeceš kako ce on završiti''.

Nije dozvoljeno kopirati ! - www.sehur.net - Sva prava zadrzana

:: SEHUR.NET - Hosted By Hosting Solucije - http://www.hostingsolucije.com ::

Islamski edukativni portal © 2005-2007 Sva prava zadrzana!
Mozete uzeti vijesti sa nase stranice koristeci backend.php ili ultramode.txt !
Baza dignuta za: 0.04 Seconds